Nyheter

2013-02-03

Miljöprövningsdelegationen värnar om kungsörn, bivråk och skogshöns – men gör E.ON det? (4)

Kungsörn. Foto: Per Smitterberg

 

 

E.ON Vind Sverige AB har ansökt om tillstånd att uppföra 37 vindkraftverk i bl.a. Vaggeryds och Gislaveds kommuner i västra Småland. Området är viktigt för såväl häckande som övervintrande kungsörnar, vilket var huvudskälet för Vaggeryds Ornitologiska Förening, Värnamo Fågelklubb, Västbo Fågelklubb och Jönköpings Fågelklubb att lämna in en skrivelse med synpunkter på planerna till Länsstyrelsen.

 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen delade i sitt beslut per 2012-12-13 fågelföreningarnas åsikt att området är olämpligt för vindkraftsetablering. Förekomst av bivråk och skogshöns var ytterligare argument. Delegationen skriver: ”Utifrån de utredningar som gjorts gällande vindkraftverkens inverkan på fågellivet finner Miljöprövningsdelegationen att risken för påverkan på ovanstående arter sammantaget leder fram till bedömningen att den föreslagna lokaliseringen är olämplig och att detta gäller hela det föreslagna området."

 

E.ON är emellertid av annan uppfattning och angav 2013-01-29 att man ändrat ansökan till att gälla maximalt 15 verk. Fågelföreningarna hoppas att Miljöprövningsdelegationen står fast vid sin åsikt att olämpligheten gäller för hela området.

 

E.ON har även tidigare tagit lätt på fågelskyddsaspekter. Man tog t.ex. inte åt sig av skrivelsen från SOF angående Södra Midsjöbankens betydelse för alfågel m.fl. (se Nyhet 2011-07-06), utan menade att det är upp till beslutande myndigheter att avgöra lämpligheten. SOF är av åsikten att E.ON, som är ett av Sveriges största energiföretag, måste kunna axla sitt miljöansvar genom att avstå från vindkraftsplaner som kan få betydande negativa effekter för fåglar.

 

Beslutet från Miljöprövningsdelegationen kan laddas ner här (Pdf 0,2 MB).

 

 

Not: Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv av landets länsstyrelser. Denna fråga, som rör Jönköpings län, hanteras av miljöprövningsdelegationen i Östergötlands län.

 

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR