Nyheter

2014-12-09

Mimikry som ett sätt att få bättre häckningsframgång(2)

Unge av askgrå sorgtyrann samt den giftiga fjärilslarv som den antas efterlikna. Foto: Santiago David Rivera respektive Wendy Valencia (från The American Naturalist).

 

I en studie som redovisas i The American Naturalist visas hur en fågelart klarar häckningen trots att omgivningen är mycket rik på predatorer. Ungarna härmar en typ av giftiga fjärilslarver som finns i samma miljö och lurar därmed alla de fåglar, däggdjur och ormar som mer än gärna skulle satt i sig en fågelunge.

 

Det handlar om Cinereous Mourner (Laniocera hypopyrra), en fågel som har det föreslagna svenska namnet askgrå sorgtyrann. Det är en så kallad suboscin tätting, ungefär så stor som en stare, och den lever i tropisk låglandsregnskog i Sydamerika. I samband med arbete för en flerårig fågelstudie under hösten 2012 påträffades ett bo av askgrå sorgtyrann, faktiskt bara det andra kända hittills.

 

Den nykläckta ungen fick kort tid efter kläckningen långa orange dun med vita spetsar, helt olika dunen hos besläktade fågelungar i samma område. Dessa dun väckte naturligtvis forskarnas intresse, men ännu mera förvånade blev de av ungens försvarsbeteende. När forskarna undersökte ungen började den röra sitt huvud långsamt från sida till sida på samma vis som många håriga fjärilslarver gör. I samma område påträffade forskarna senare en giftig fjärilslarv av ungefär samma storlek och färg som fågelungen.

 

I artikeln i The American Naturalist beskriver forskarna detta som ett exempel på det som kallas batesisk mimikry, det vill säga att en varelse med hjälp av färg, form eller rörelser försöker efterlikna någon giftig eller på annat sätt farlig organism. Forskarna antar att ungens färg och rörelsemönster utvecklats som ett svar på kraftigt predationstryck.

 

(AW)

 

Källa: http://www.jstor.org/discover/10.1086/679106?uid=3738984&uid=2&uid=4&sid=21104801572001

 


 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR