Nyheter

2012-09-08

Mindre beckasinsnäppa ny art för Sverige (nr 502)

Sveriges första mindre beckasinsnäppa - på Utlängan i Blekinge 7 september 2012. Lägg märke till de mönstrade tertialerna (fjädrarna som ligger över vingspetsen). Foto: Christian Cederroth

I torsdags hittades en beckasinsnäppa på raritetsmagneten Utlängan i Blekinge. Ganska snart stod det klart att det dessutom var den i Europa extremt sällsynta mindre beckasinsnäppan, tillika det första fyndet i Sverige. Fågeln fanns kvar under fredagen men är därefter inte sedd.

Det finns tre arter beckasinsnäppor i världen: asiatisk, större och mindre. Den asiatiska har mycket begränsad utbredning i Centralasien och är aldrig påträffad i Europa. Den är också den fåtaligaste av de tre. Större beckasinsnäppa häckar på tundra i nordvästra Nordamerika och östra Sibirien. Den är lokalt talrik och flyttar till vinterkvarter från södra USA till norra Sydamerika. Under flyttningen händer det regelbundet att fåglar kommer ur kurs och hamnar i Europa, där flera hundra fynd gjorts. I Sverige finns t.o.m. 2011 19 fynd av 20 fåglar. Dessutom har sannolikt merparten av de 14 fynden av obestämda beckasinsnäppor i Sverige gällt denna art.

Mindre beckasinsnäppan har ett något sydligare häckningsområde och är begränsad till Nordamerika där den häckar ganska talrikt med tre geografiskt skilda raser, huvudsakligen i den övre taigaregionen. Därifrån flyttar den för att tillbringa vintern i ett vidsträckt område som sträcker sig från USA till Brasilien. Den är som sagt extremt sällsynt i Europa med bara ca tio fynd.

Orsaken till den markanta skillnaden i uppträdande i Europa mellan större och mindre beckasinsnäppa är oklar. En förklaring kan vara att många av de större beckasinsnäppor som ses i Europa kommer österifrån, dvs. från häckningsområden på den ostsibiriska tundran. En annan förklaring är att den större beckasinsnäppan flyttar något senare än den mindre och då riskerar att vinddrivas av de frekventa lågtryck som drar från Nordamerika över Atlanten mot Europa vid den här tiden på året. 

Som antyds av de 14 fynden av obestämda beckasinsnäppor i Sverige är de båda arterna (större och mindre) mycket svåra att skilja åt. I ungfågeldräkt, som Utlängan-fågeln bar, skiljs de framför allt åt på teckningen på tertialerna, dvs. de fjädrar som ligger över och delvis täcker den yttre delen av den hoplagda vingen. Dessa är tämligen jämnfärgade på den större arten med endast ett ljust bräm längs kanten, medan de hos den mindre är tydligt mönstrade (närmast tigrerade). Unga mindre beckasinsnäppor har också en genomsnittligt varmare ton, främst på bröstet, jämfört med de större som snarare är kallt gråtonade.

Detta är den tredje nya arten i Sverige i år efter gråhuvad sparv och knölsvärta. Om alla tre fynden passerar Raritetskommitténs argusögon, har det nu setts 502 spontant uppträdande fågelarter i Sverige.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR