Nyheter

2015-01-08

Minervaugglan illa ute i Danmark(3)

Minervaugglan är fortfarande vanlig i södra Europa, men den minskar kraftigt i antal vid nordgränsen av sitt utbredningsområde. Foto (i Portugal): Anders Wirdheim

 

Danska studier har visat att orsaken till minervaugglans tillbakagång i landet är att ungarna inte får tillräckligt med mat. Även om det kläcks ungar i bona, är det endast några få som överlever till flygfärdig ålder. Minervaugglan lever främst av småkryp som insekter, daggmaskar och liknande. Om ungproduktionen ska kunna bli bättre krävs fler gräsytor (obesprutade) i närheten av lämpliga häckningsplatser (t.ex. byggnader). Men denna typ av gräsmarker med stor biologisk mångfald har blivit allt ovanligare i det moderna europeiska lantbruket.

 

– Framtiden ser mörk ut för minervaugglan i Danmark. Landskapet och jordbruksdriften har förändrats i så stor omfattning att arten inte hittar tillräckligt med föda. Eftersom minervaugglan i mycket hög grad är stannfågel, kan vi inte heller hoppas på nyinvandring söderifrån, säger Jørn Dyhrberg Larsen, som lett Projekt Fokuseret Fugleforvaltning för Dansk Ornitologisk Forening (BirdLife i Danmark).

 

Det danska beståndet av minervauggla beräknades förra året (2014) till endast 12–16 par, och utbredningen omfattade enbart några få isolerade områden i Himmerland (nordöstra Jylland) samt i sydvästra Jylland. För bara 100 år sedan var minervaugglan utbredd över en stor del av landet och beståndet uppgick till åtskilliga hundratal par. Så sent som för 30–40 år sedan ansågs den vara den talrikaste ugglearten på Jylland.

 

Men nu ser det alltså ut som om minervaugglans dagar i Danmark är räknade.

 

Källa: Dansk Ornitologisk Forening

 

 

I Sverige gjordes ett fynd av minervauggla i Lomma i Skåne i början av 1800-talet. Därefter finns det nya uppgifter om en häckning i Vellinge 1915 innan en väl dokumenterad period med fynd inleddes 1939. Då upptäcktes en minervauggla i Härslöv nära Landskrona och senare samma år kunde häckning konstateras. Även 1940 och 1941 sågs minervaugglor i området. Efter den stränga vintern 1942 sågs inga fler minervaugglor i Härslöv, däremot fanns det häckande fåglar i Örja socken, en dryg halvmil söderut, åren 1942–1948 samt 1950. Nyupptäckta uppgifter pekar även på förekomst i Sextorp i Hörby kommun 1953–1954 (45 km öster om Härslöv). Efter det finns endast ett svenskt fynd: En död minervauggla hittades i Malmö 29 november 1981.

 

Källa: Bengtsson, K. 2014. Minervaugglans kända och okända historia. Anser 53 (2): 28–33.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR