Nyheter

2013-08-02

Minskad tolerans mot fåglar även i Danmark(4)

Fiskmåsar kan vara högljudda, men det handlar om korta perioder under vår och sommar. Dessutom är det till stor del vårt eget "fel" att måsar och trutar etablerat sig i städer. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Igår skrev vi om den omfattande jakt på råkor som äger rum i Kristianstad och som nu tillfälligt stoppats. Kristianstad är inte den enda kommun där det bedrivs jakt på fåglar för att de anses vara störande. Tvärtom förekommer det i många svenska kommuner. Det finns också en trend mot att folk klagar mera över allt flera fåglar. Det är inte bara kråkfåglar som stör, även måsar, duvor, koltrastar och tornseglare anses störa friden. Samma trend finns i Danmark, och i en artikel på den danska motsvarigheten till denna sida sägs att Danmark förvandlats ”fra kystnation til lystnation”.

 

 

Denna ordlek låter sig inte enkelt översättas. Men med uttrycket menar Knud Flensted, som är biolog i Dansk Ornitologisk Forening, att Danmark är en kustnation där ljudet från ett fall som slår mot masten på en segelbåt som är förtöjd i en hamn ger atmosfär. Samma sak är det med måsars och trutars läten. De hör också till hamnmiljöerna. Men, säger Knud Flensted, idag är det allt flera som uppfattar fågellätena enbart som störande. Moderna människor vill väldigt gärna uppleva kusten, men då ska den helst vara tillrättalagd.

 

– Det finns folk som klagar över tornseglarnas skrik i lufthavet över städerna på sommaren och över duvor som kuttrar, säger Knud Flensted och fortsätter:

– Att folk klagar över fåglarnas läten har ofta sin grund i ett fjärmande från naturen. Å ena sidan vill man gärna bo med utsikt över vatten, å andra sidan ska boningen vara som en fästning som vi inte ska dela med naturens övriga varelser.

 

I det sammanhanget kan det noteras att ord som balkong, sjötomt och sjö är de tre vanligaste sökorden på den svenska bostadssajten Hemnet. Även vi vill ha närhet till och gärna utsikt över vatten.

 

Precis som i Sverige har måsar och trutar under senare årtionden flyttat in i de danska städerna. Ja, i hamnarnas lager- och industrikvarter har de funnits länge utan att någon brytt sig om dem. Men när nu allt flera av dessa kvarter byggs om till fashionabla bostadsområden, är det många som vill bli kvitt måsfåglarna.

 

Samtidigt är det ofta vi själva som fått måsfåglarna att etablera sig i städerna. Dels har vi exploaterat mycket stora delar av de naturliga häckningsplatserna längs kusterna, inte minst för friluftslivets skull. Dels har vi en sophantering som lämnar mycket övrigt att önska och som erbjuder fåglarna en stadig tillgång på föda. I Sverige ser utvecklingen dessutom ut att gå åt helt fel håll. Nedskräpning av stränder och allmänna platser har ökat markant, vilket tagit stort utrymme i bl.a. västsvenska massmedier denna sommar.

 

Knud Flensted i Dansk Ornitologisk Forening säger att det är en ökad intolerans, snarare än ökade fågelbestånd som är huvudorsaken till att det uppstår allt flera konflikter kring fåglar. En väg att minska problemen skulle kunna vara att myndigheterna lade ner lite mera kraft på att informera invånarna om städernas djurliv. Det vore i hög grad önskvärt även i alla de svenska kommuner där man idag istället av slentrian ringer skyddsjägaren så snart någon invånare klagar över en fågel.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR