Nyheter

2015-04-21

Minskar i norr men kommer kanske i söder – veckans fågel (1)

Blåhake i svensk fjällmiljö, hanne med mat i näbben. Foto: Göran Johansson

 

De senaste åren har det kommit oroande signaler från den svenska fjällvärlden: Den svenska näktergalen, blåhaken, minskar i antal och har rent av blivit ganska ovanlig i delar av sitt forna utbredningsområde. Samtidigt är en annan ras av samma art kanske på väg att invandra till Sverige från söder. Det handlar om den vitstjärniga blåhaken, och den senaste tiden har en sådan hävdat revir på en udde söder om Malmö.

 

Det var Carl von Linné som kallade blåhaken för den svenska näktergalen – Luscinia svecica. Men särskilt svensk är den då rakt inte. Faktum är i stället att Sverige och den Skandinaviska halvön ligger i den ena utkanten av ett mycket stort utbredningsområde. Detta sträcker sig från Iberiska halvön i väster till Tjuktjerhalvön och delar av Alaska i öster. Blåhaken förekommer alltså över mycket stora delar av den euroasiatiska landmassan.

 

Ser vi till de svenska blåhakarnas övervintringsområde är det mycket som tyder på att arten invandrat till Sverige österifrån. Vinterkvarteren är visserligen ännu okända, men återfynd av ringmärkta fåglar visar att våra blåhakar flyttar österut, med stor säkerhet långt österut. De östligaste återfynden är från Kazakstan och Pakistan, vilket pekar på att övervintringsområdet omfattar Indien och angränsande länder. Andra arter med samma vinterkvarter, till exempel rosenfink och lundsångare, har i förhållandevis sen tid invandrat till Sverige från öster.

 

Blåhaken är en av de arter som delats upp i många geografiska raser på grund av skillnader i främst utseendet. Våra nordsvenska blåhakar har en orangeröd fläck mitt i det blå på bröstet, medan de kontinentala fåglarna har en vit fläck på samma plats. I Kaukasus i allra sydöstligaste Europa är den blå hakan enhetligt blå.

 

I norra halvan av Skandinavien är blåhaken en fågel som framför allt finns i fjällbjörkskog och videsnår, i regel på lite högre höjder. Den europeiska kontinentens vitstjärniga blåhakar förekommer däremot i låglänta marker, ofta i kanten av vassområden eller längs vassklädda diken. Det är i sådana miljöer man exempelvis finner blåhakarna i Nederländerna, och det är också i denna typ av miljö som den vitstjärniga blåhaken expanderat i Danmark. De senaste åren har mellan 300 och 400 revirhävdande hannar rapporterats i Danmark, flertalet i sydvästra Jylland men några så pass nära Sverige som i östra Jylland. Om denna expansion fortsätter, kan vi mycket väl ha vitstjärnig blåhake som svensk häckfågel inom något eller några årtionden.

 

Men om det går bra för den vitstjärniga, ser det sämre ut för vår ”orangestjärniga”. Den har minskat i antal under de senaste 30 åren även om den fortfarande är en allmän fågel i stora delar av fjällkedjan. Denna minskning uppges även vara påtaglig på traditionella höstrastplatser i kustnära områden längs Bottniska viken. Det är inte klarlagt vad som är orsaken till tillbakagången, men det har på senare tid gått ganska dåligt för många fågelarter i den svenska fjällbjörkskogen, och en teori som lagts fram är att detta beror på förändringar orsakade av ett ändrat klimat.

 

Nu är det strax dags för våra orangestjärniga blåhakar att anlända österifrån. De första brukar dyka upp runt månadsskiftet april/maj, och då kan man träffa på dem längs landets kuster – även om de är mera frekventa längs ostkusten än i Syd- och Västsverige.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR