Nyheter

2012-08-14

Minst två (kanske tre) häckningar av lappuggla i södra Sverige

Lappugglan har i år för första gången med säkerhet häckat i Götaland. Denna bild är dock från Norrbotten 2011. Foto: Anders Wirdheim

Samtidigt som det varit ett dåligt gnagar- och uggleår i stora delar av Sverige har lappuggla häckat för första gången i Götaland. Redan tidigt i somras konstaterades en häckning i Kronobergs län. Nu visar det sig att ett annat par häckat längre österut, i Kalmar län, och fått åtminstone tre ungar. Dessutom finns starka misstankar om en häckning även i Halland. I det sistnämnda fallet handlar det om samma område som hyste en lappuggla redan 2009, och mycket tyder faktiskt på att det funnits lappugglor i det området alltsedan dess. Det handlar om ett skjutfält där allmänhetens tillträde är mycket begränsat.

Förra året (2011) innebar något av ett rekordår för både lappuggla och andra gnagarspecialister i Sverige. Då häckade många par i de nordliga två tredjedelarna av landet, dvs. från Mälardalen och norrut. I år har dessa områden varit mycket fattiga på gnagare vilket fått många ugglor att utvandra söderut. I södra Sverige har det exempelvis, förutom lappugglor, även setts ovanligt många jordugglor. Det har även varit gott om översomrande blå kärrhökar, en annan nordlig gnagarspecialist.

Det återstår nu att se om årets lappugglehäckningar är tillfälligheter eller om det är början på en sydlig etablering vi bevittnar. När den första häckningen konstaterades i Västmanland för flera år sedan, ansågs det allmänt att det var just en tillfällighet. Men därefter har lappugglan etablerat sig där även om de västmanländska lappugglorna i år uppenbarligen avstått från att häcka på grund av födobrist.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR