Nyheter

2011-08-16

Mjältbrand bland kor vid Kvismaren (3)

Foto: Åke Pettersson

Den 24 juli konstaterades mjältbrand hos en ko i området vid Kvismarens naturreservat. Därefter har ytterligare 21 kor dött i sjukdomen, den senaste i slutet av förra veckan. Korna kommer från två olika besättningar, men i den ena av dessa är det bara en ko som drabbats. Eftersom sjukdomen är både smittsam och fruktad kan detta komma att innebära långtgående följder för naturreservatet Kvismaren.
Delar av västra Kvismarens naturreservat samt intilliggande område är avspärrat. Denna avspärrning kan bli långvarig, men sjukdomsutbrottet lär även få andra följder för området. Sannolikt kommer de drabbade markerna att hållas betesfria under ett antal år framöver. Mjältbrand är nämligen en sjukdom som kan spridas via sporer som ligger inaktiva i marken under flera år. Därför måste den för fågellivet så viktiga skötseln av gräsmarkerna upprätthållas på annat vis, möjligen via slåtter och/eller bränning.
Orsaken till årets utbrott av mjältbrand är sannolikt att gamla nedgrävda rester av mjältbrandsdödade djur kommit upp till ytan så att bakteriesporer har akiverats och kunnat sprida sig.
För besökande fågelskådare innebär sjukdomsutbrottet viss begränsad rörelsefrihet genom att ett par områden i västra Kvismaren tills vidare är avspärrade. Sjukdomen kan spridas även till människor, men risken för detta bedöms som mycket liten för närvarande.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR