Nyheter

2014-08-28

Modern teknik möter hundraårig ringmärkning(5)

 

I drygt 100 år har man ringmärkt fåglar, och ringmärkning är fortfarande en mycket viktig del i de flesta fågelstationers arbete världen över. Men arbetet på fågelstationer är ofta mångfacetterat, och man ställs även inför nya utmaningar. Samtidigt ger teknikens landvinningar nya möjligheter. Detta kommer att belysas de närmaste dagarna vid den första internationella fågelstationskonferensen i Falsterbo.

 

I morgon, fredagen 29 augusti inleds IBOC 2014, International Bird Observatory Conference. Den hålls på Falsterbo kursgård i Höllviken i Skåne och initiativtagare är Falsterbo Fågelstation och Lunds Universitet. Fram till på måndag kommer det att hållas drygt 30 föreläsningar om hur olika fågelstationer världen runt arbetar och vilka resultat detta arbete ger. Konferensen har samlat 101 deltagare från 40 fågelstationer i 20 länder, de mest långväga från Kanada, USA och Australien.

 

Bland föreläsarna finns naturligtvis flera svenskar. Bland annat kommer Magnus Hellström från Ottenby fågelstation att berätta om hur standardiserad ringmärkning kan användas för att följa vilken påverkan klimatförändringar har. Lotta Berg från Hornborgasjöns fältstation pratar om tranor och tranräkningar och Thomas Holmberg från Ånnsjöns fågelstation om myrinventeringar.

 

På andra sidan Östersjön finns bland annat Pape fågelstation i Lettland, där man under lång tid följt inte bara flyttande fåglar utan även flyttande fladdermöss. Lite längre norrut ligger Hangö udd i allra sydvästligaste Finland. Med ett sådant strategiskt läge finns där naturligtvis en fågelstation, och där har man under lång tid följt fenologin hos förbiflyttande fåglar.

 

I nordvästra Australien ligger Broome Bird Observatory vid Roebuck Bay. Där arbetar man bland annat med att följa vadare som flyttar längs den östasiatiska flyttningsvägen, den flyttled som anses vara mest problematisk för fåglar idag. Intensiv exploatering, jakt och klimatförändringar är hot mot de vadare som flyttar mellan tundran i Sibirien och Australien. Genom att följa fåglarna med avancerad teknik, bland annat ljusloggar, har man skaffat sig omfattande kunskap om hur vadarna flyttar, var de rastar osv.

 

Modern teknik används även vid fågelstationer i Kanada. Canadian Migration Monitoring Network är en kedja av fågelstationer runt om i Kanada som använder standardiserade metoder. Ett av de viktigaste projekten är att följa fåglar som häckar i taigan i norra Kanada och som är mycket svåra att inventera på vanligt vis. Istället använder man stabila väteisotoper i material som samlas in hos 15 olika fågelarter vid 22 olika fågelstationer för att försöka fastställa var fåglarna hör hemma och följa de olika populationernas utveckling.

 

I Nordamerika ligger även det berömda Hawk Mountain, och Hawk Mountain Sanctuary är världens äldsta medlemsbaserade organisation för rovfågelskydd. Organisationen bildades 1934 med syfte att stoppa slakten på flyttande rovfåglar i Appalacherna i östra Pennsylvania. Idag har området årligen 80 000 besökare och man har utbildat drygt 360 unga naturvårdare från 67 olika länder. Just den publika verksamheten har blivit allt viktigare vid många fågelstationer världen över, och i det sammanhanget finns mycket att lära av Hawk Mountain.

 

Vi återkommer under helgen med mera material från den internationella fågelstationskonferensen IBOC 2014.

 

(AW)

Traditionell ringmärkning är fortfarande en grundpelare vid världens fågelstationer, men arbetet blir allt mera sofistikerat i takt med att ny teknik tas i bruk. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR