Nyheter

2014-01-30

Morkullor i Vintersverige(2)

Morkulla, letande daggmask på gräsmatta i fullt dagsljus. Falsterbo, Skåne 30 januari 2014. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Bilden här ovan känns säkert osannolik för många – en morkulla i snö på öppen mark och därtill mitt på dagen! Men bortsett från det sistnämnda är bilden inte så udda. Morkullor övervintrar numera regelbundet i södra Sverige och de letar ofta mat ute på öppna gräsmarker. Men detta födosök sker nattetid, och därför är det väldigt få fågelskådare som sett det.

 

Denna morkulla dök idag plötsligt upp i en trädgård i Falsterbo. Den gick alldeles öppet på en gräsmatta och borrade genom snön ner i gräset efter mat. Den körde ner näbben så djupt att den doppade ”ansiktet” i snön. Gång på gång fick den faktiskt napp och drog upp vad som såg ut som daggmaskar. Anledningen till att den gick så öppet var sannolikt att den var hungrig, kanske utsvulten. Den var förmodligen så illa tvungen att trotsa farorna och leta mat där och då det var möjligt att hitta mask.

 

Om man vet vad man ska leta efter, är det inte så svårt att hitta spår efter morkullor när det finns nysnö – i alla fall inte om man befinner sig kustnära i något av de sydsvenska landskapen. Där övervintrar en hel del morkullor, men deras nattaktiva leverne gör att man sällan eller aldrig ser dem. Är det milt och barmark ska det till mycket tur för att hitta en morkulla. Men finns det snö, kan man leta efter morkullespår på platser där marken inte fryser i första taget utan håller sig mjuk, till exempel i närheten av källdrag.

 

Morkullespåren är lätta att känna igen. Den har som andra vadare tre tår och den sätter ofta den ena foten just framför den andra. En annan karaktär är att den sällan går rakt fram. Tvärtom kan det verka som att den vinglat lite från sida till sida. En spårlöpa är alltså inte rak utan normalt lite vinglig. Dessutom ackompanjeras ofta fotspåren av ovala hål som sitter tätt i snön. Det är märken efter näbben när morkullan borrat efter mask.

 

Tittar vi utanför våra gränser har morkullan uppenbarligen förändrat sitt vinterområde så att den numera övervintrar längre norrut i Europa än tidigare. Den är exempelvis betydligt talrikare vintertid i Danmark idag än för några decennier sedan. Orsaken är troligen i första hand att klimatet genomsnittligt blivit mildare vintertid. Samtidigt kan det noteras att övervintrande morkullor inte är något helt nytt i Sverige. Redan i slutet av 1800-talet kunde man läsa i exempelvis Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift att morkullan stundom övervintrade i sydligaste Sverige.

 

(AW)

Morkullespår. Här har fågeln stannat och borrat efter mask (de ovala hålen). Halmstad, Halland 19 januari 2014. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR