Nyheter

2015-06-04

Mycket dåligt häckningsår för många mesar(1)

De allra flesta småfåglar föder upp sina ungar med småfjärilslarver och andra insekter samt spindlar. Denna blöta och kalla vår har fåglarna uppenbarligen haft svårt att hitta tillräckligt med föda. Foto: Niklas Aronsson

 

Det kyliga och blöta vädret denna vår har inneburit stora svårigheter för många fåglar som häckar tidigt. Från olika holkprojekt, liksom från privatpersoner med kameraholkar, kommer rapporter om misslyckade häckningar och döda ungar i holkarna. Mycket pekar på att vädret denna vår kan leda till det sämsta häckningsutfallet för mesar på flera decennier, åtminstone i de södra och mellersta delarna av landet.

 

De allra flesta tättingar föder upp sina ungar på en varierad kost av olika insekter och spindlar, det vill säga i huvudsak animalisk föda. Under denna kalla och blöta senvår har dessa insekter varit passiva och svåra att få tag i. Samtidigt har det kyliga vädret inneburit att fåglarna behöver mera föda för att hålla igång kroppsfunktionerna.

 

Tack vare flera mångåriga holkprojekt, där holkarna kontrolleras regelbundet, får vi snabba och förhållandevis omfattande rapporter om läget när det gäller holkfåglar. Något motsvarande finns inte för arter som lägger sitt bo på marken eller i vegetation och som också häckar tidigt. Men det finns fog för att misstänka att även dessa arter har haft en mycket tuff vår med dålig häckningsframgång.

 

För många flyttande fåglar, och särskilt för dem som anländer sent under våren, kan förhållandena fortfarande bli bra. Dessa arter har ännu inte hunnit så långt med sin häckning utan är i färd med bobygge eller äggläggning. Får vi ett varmare och torrare väder de närmaste veckorna, lär det sätta fart på insektslivet och ge god tillgång på föda. Samtidigt lär konkurrensen från mesarna bli mindre än normalt eftersom dessa i stor omfattning misslyckats med sin häckning.

 

(AW)

 

Eko-nyheterna i Sveriges Radio uppmärksammade frågan i ett nyhetsreportage idag på morgonen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6181442

Mesarna har normalt stora kullar (här en blåmeskull med tolv ungar), men denna vår har kullarna varit mindre och många ungar har dött innan de blivit flygfärdiga. Foto: Niklas Aronsson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR