Nyheter

2014-08-13

Mycket höga gifthalter hos havsörnar i Västernorrland(5)

Gifthalterna i okläckta havsörnsägg från Västernorrland är fortsatt mycket höga. Foto: John Larsen

– Vi ser allvarligt på detta och jobbar för att hitta källan, säger Frans Olofsson på länsstyrelsen i Västernorrland till SVT sedan man än en gång konstaterat mycket höga halter av DDT och PCB i havsörnsägg från området. Halterna är så höga att man trodde att något blivit fel vid analysen. Därför analyserades ett ägg två gånger – och de mycket höga gifthalterna bekräftades.

 

Under flera år har okläckta ägg från havsörnar längs Västernorrlands kust haft mycket höga halter av miljögifter. Detta står i klar kontrast till de flesta övriga delar av landet där gifthalterna istället stadigt minskar. Man vet idag inte säkert varifrån gifterna kommer, men man tror att det främst handlar om gamla synder: Flera decennier gamla slam- och fiberbankar från massaindustrin läcker ut gifter till omgivningarna. Det har också spekulerats i att en invandrad havsborstmask, som i sen tid kommit till Bottniska viken från Nordamerika, bidragit till processen genom att med sitt grävande röra om i fiberbankarna på botten.

 

Det var miljögifter som på 1970-talet gjorde att havsörnen var nära utrotning i Östersjön och Bottniska viken. Då fanns bara några tiotal par kvar längs Sveriges ostkust och de flesta hade mycket dålig häckningsframgång. Men förbud mot användning av gifterna tillsammans med ett ihärdigt arbete för att skydda örnarna gav resultat. Utvecklingen vände, och numera är havsörnen en regelbunden syn längs stora delar av den svenska ostkusten och i många insjöar.

 

Men kustområdet i Västernorrland utgör ett undantag. Visserligen finns där fler havsörnspar idag än för 40 år sedan, men det är mycket oroande att gifthalterna är så höga. Om teorierna om läckage från fiberbankar stämmer, kan risken vara stor att även andra områden drabbas av liknande läckage. Gamla synder i form av slam- och fiberbankar som är laddade med miljögifter finns på många platser längs Sveriges kuster och även i vissa vattendrag.

 

– Det har i år även varit låg reproduktion hos de havsörnspar som häckar i södra delen av Västerbottens län. Norr om Umeå har häckningarna lyckats bra, men söder om Umeå, i Hörnefors och Nordmalingsområdet, har många par inte fått ungar i år. Särskilt oroande är att gifthalterna verkar öka hos föräldraindividerna år för år, säger Thomas Birkö, ordförande i Ångermanlands Ornitologiska Förening och fortsätter:

 

– Det är dags att mer resurser nu sätts till när det gäller att klargöra hur havsörnarna får i sig dessa gifter. Det bör lyftas upp på nationell nivå där pengar avsätts. Sveriges Geologiska Undersökning har hittat jättehöga halter av PCB,  DDT m.m. i fiberbankar utanför massaindustrierna i länet. Om dessa gifter nu blir tillgängliga genom biologisk aktivitet och lagras i toppkonsumenter som havsörn så har vi ett besvärligt läge. Landhöjningen, som är ca 1 meter på 100 år i området, gör också att sedimenten riskerar att röras om mer, säger Thomas Birkö.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR