Nyheter

2014-08-30

Mycket spännande vid IBOC-konferensen(5)

Yossi Leshem, professor vid universitet i Tel Aviv, berättade hur man lyckats göra fågelskydd till en viktig del i fredsarbetet i Mellanöstern. Foto: Lotta Berg

 

Det går givetvis inte att så här i en kort webbnyhetstext ge en rättvisande bild av alla de mycket spännande föredrag som presenteras på den internationella fågelstationskonferens som pågår denna helg i Falsterbo, men ett litet axplock kan givetvis göras.

 

Gårdagskvällen dominerades helt av den inspirerande israeliske professorn Yossi Leshem, som fått den något otacksamma uppgiften att hålla sin föreläsning efter middagen, mellan kl 20.30 och 21.30, en tid då det kan vara en utmaning att hålla åhörarna vakna. Några sådana bekymmer hade dock inte Yossi, som istället trollband publiken med att i ett rasande tempo berätta om hur man vid universitetet i Tel Aviv och inom den israeliska naturskyddsföreningen arbetar med många olika fågelskyddsprojekt. Han visade hur man på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats med allt från att dramatiskt minska antalet kollisioner mellan fåglar och flygplan till att få lantbrukare i området att begränsa användningen av råttgift och istället sätta upp mängder av tornuggleholkar, så att ugglorna kan hålla nere gnagarpopulationerna. Arbetet mot jakt på flyttande fågel – Israel och dess närmsta grannländer utgör ju en viktig ”korridor” mellan kontinenterna – har också varit intensivt. Man har vidare varit extremt framgångsrika i att få politiker och religiösa ledare, både israeliska sådana och i de arabiska grannländerna, att engagera sig i fågelskyddsarbetet och lyfta fram detta i media. Man ser fågelskyddsarbetet som en aktiv del i fredsarbetet på gräsrotsnivå, ett sätt att få både den judiska och palestinska befolkningen att arbeta mot gemensamma mål. Ett exempel på en publik aktivitet som engagerat många grupper både inom Israel och internationellt är artracet ”Champions of the Flyways”, http://www.champions-of-the-flyway.com/ , där syftet, förutom att ha trevligt och kämpa hårt, är att samla in pengar till fågelskyddet. Får vi se ett svenskt lag där 2015, tro?

 

Efter denna livfulla start har programmet fortsatt med intressanta presentationer från fågelstationerna. Det rör sig både om övergripande presentationer av hur man arbetar med olika fågelskyddsprojekt till mer detaljerade resultat från artspecifika projekt, inventeringsinsatser eller ringmärkningsprojekt. Till exempel talade Cecilia Riley från Gulf Coast Bird Observatory i Texas, USA, om hur man där samarbetar med ett antal fågelstationer i andra delstater och länder runt gulfen vad gäller olika natur- och fågelskyddsprojekt, Magnus Hellström från Ottenby fågelstation presenterade fenologidata, Steve Stansfield from Bardsey Bird Observatory i Wales gav en övergripande presentation av alla fågelstationer på de brittiska öarna, Oskars Keiss från Pape i Lettland berättade om deras omfattande fångst av fåglar och inte minst fladdermöss, och Ulf Ottosson talade om forskning och fågelskyddsprojekt i Nigeria. Fortsättning följer!

 

(Lotta Berg)

 

Cecilia Riley från Gulf Coast Bird Observatory i Texas. Foto: Lotta Berg
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR