Nyheter

2013-06-17

Mycket svagt förslag om skogsskydd från miljömålsberedningen(4)

Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Det är ett välkänt faktum att Sverige har svårt att nå de miljömål som satts upp. Av 16 miljömål är det bara två som kommer att nås fram till 2020 om inget radikalt görs. Därför var det med viss förväntan vi såg fram emot ett förslag från den statliga miljömålsberedningen om hur skyddet av Sveriges skogar ska förbättras. Detta förslag presenteras idag och är en mycket stor besvikelse.

 

 

I stället för att först titta på hur mycket skog som forskarna anser behöver skyddas för att klara den biologiska mångfalden utgår förslagen från dagens anslagsramar i statsbudgeten. Dessa ramar har dessutom krympts kraftigt under tiden med den borgerliga alliansen vid makten. Detta innebär att Sverige fortfarande är mycket långt från att nå såväl de mål som vi själva satt upp genom beslut i regering och riksdag som de mål vi förbundit oss att nå genom internationella åtaganden (inte minst FN:s Nagoya-avtal).

 

Miljömålsberedningen är politiskt sammansatt och det rådde betydande oenighet om det slutgiltiga förslaget. Oppositionen ville ha en högre ambitionsnivå när det gäller naturvård i skogen. Nu ska förslaget upp till debatt innan regering och riksdag tar beslut. Från naturvårdens sida måste vi agera på många plan för att få till stånd en politik som kan vända den mycket negativa utvecklingen i skogen. Sverige återfinns i bottenskiktet bland europeiska länder när det gäller skydd av skog, och ännu sämre är läget om vi ser till de produktiva skogsmarkerna. Totalt sett i landet är bara fyra procent av den produktiva skogsmarken skyddad, och i södra Sverige är det betydligt sämre än så.

 

Ska vi klara våra mål för skogen, såväl sett till nationella mål som till våra internationella åtaganden, krävs en kraftigt höjd ambitionsnivå.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR