Nyheter

2015-03-01

Nationalfågeln – så var de bara 30 kvar!(6)

Hussvalan, årets fågel inom BirdLife Sverige, kom först på plats 36 i omröstningen om nationalfågeln och är därmed utslagen. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Vid midnatt mellan 28 februari och 1 mars avslutades första omgången av omröstningen om en svensk nationalfågel. Då hade 14 436 röster lämnats, och det stod klart vilka tio arter som skulle få respass. När den andra omgången nu inleds, börjar vi om på ny kula. Fram till 30 april har man möjlighet att rösta på tre av 30 fågelarter.

 

Bland de tio arter som blev utslagna finns några där det kan betraktas som överraskande att de inte gick vidare. Det gäller exempelvis Sveriges mesta långflyttare, silvertärnan, liksom två karaktärsfåglar för svensk fjällvärld: bergfink och blåhake. En annan art som lämnar tävlingen är ”årets fågel” inom BirdLife Sverige, hussvalan. I de utslagnas skara återfinns även tre arter som varit mycket framgångsrika i Sverige under senare årtionden: storskarv, rödstjärt och gransångare.

 

Av de 30 arter som går vidare till andra omgången var det 14 som fick fler än 1000 röster. Den art som hamnade på plats 30 fick 359 röster, vilket också innebär att avståndet till de utslagna var ganska stort. Den art som hamnade på plats 31 fick 286 röster.

 

Utslagna är följande (antal röster inom parentes):

31. Blåhake (286)

32. Talltita (259)

33. Pärluggla (254)

34. Rödstjärt (225)

35. Silvertärna (206)

36. Hussvala (185)

37. Tornfalk (137)

38. Storskarv (125)

39. Bergfink (95)

40. Gransångare (31)

 

Här röstar du:

http://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/nationalfagel/ 

 

(AW)

 

Talltitan tog sig inte heller vidare till andra omgången av omröstningen om nationalfågeln. Den hamnade på plats 32. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR