Nyheter

2014-06-02

Naturen förlorade i Ojnareskogen(3)

Naturen förlorade och kalkbrytningen vann. Idag kom domen från Mark- och Miljödomstolen som innebär att ett nytt stort kalkbrott öppnas i ett område med höga naturvärden och som är mycket skyddsvärt. Foto: Anders Wirdheim

Mark- och miljödomstolen sa idag ja till Nordkalks planer på kalkbrytning i Bunge Ducker på Gotland, det vill säga det område som blivit känt som Ojnareskogen. Detta är en tvist som pågått i många år och som vandrat runt i olika rättsinstanser. Förra året beslöt Högsta domstolen att hela ärendet måste tas upp till en ny miljögranskning. Det beslutet sågs som en tillfällig framgång för naturvården. Men idag kom alltså beslutet: Mineralförsörjningsintresset väger tyngre i Sverige och har företräde framför naturvårdsintresset.

 

Nu kommer visserligen domen att överklagas till Mark- och Miljööverdomstolen, som en gång tidigare gett tillstånd till brytning. Frågan är viktig, inte minst med tanke på de många planer på nya gruvor som finns runt om i landet.

 

Den stora konfliktfrågan är hur det 170 hektar stora kalkbrottet kommer att påverka vattenflödena i de EU-skyddade Natura 2000-områdena Bästeträsk och Brantings Haid som gränsar till täktområdet. Detta var också anledningen till att Högsta domstolen beslöt att ärendet skulle tas om från början. Dagens dom innebär att Mark- och miljödomstolen anser att det går att förena kalkbrytning med de höga naturvärdena i området.

– Vi har lagar, regler och domstolar som inte kan stå upp för en hållbar utveckling. Det är otroligt sorgligt. Vi kommer att överklaga beslutet, för fast mark och rent vatten, säger Maria Tranvik, gruvpolitisk talesperson i Fältbiologerna som engagerat sig hårt i ärendet.

 

– Vi har varit och är trygga i våra argument. Kan vi inte skydda Ojnareskogen, är det lite kvar vi kan skydda. Det är en tung dag men vi ser fram emot att driva vår linje vidare. Vi måste kunna tro på ett klokare samhälle som tar en hållbar framtid på allvar säger Alva Snis Sigtryggsson, vice ordförande i Fältbiologerna. 

 

Tillståndet att bryta kalk i Bunge Ducker omfattar ett maximalt uttag av 2,5 miljoner ton kalksten per år till dess täkten är utbruten vilket beräknas ta 25 år.

 

(AW) 

 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR