Nyheter

2012-06-27

Naturen hamnar i strykklass när gruvboom skapar nya jobb

Foto Anders Wirdheim.

I Pajala har många år av avfolkning vänts till en glimrande framtidstro. Orsaken till den drastiska förändringen är ny gruvdrift i närheten av byn Kaunisvaara. Där är det internationella företaget Northland Resources i full färd med att exploatera flera kvadratkilometer myr och skog för att öppna två gigantiska dagbrott. Det kommer att ge omkring 500 jobb under drygt 15 år, men det innebär också en enorm påverkan på naturen, bl.a. på den stora myren Kokkovuoma. Denna myr har fått högsta klass i länsstyrelsens myrinventering. Där häckar bl.a. flera par av den hotade skogssädgåsen och även myrsnäppan är en vanlig häckfågel. I omgivningen finns också Sveriges förmodligen tätaste bestånd av dvärgsparv.

 

Ända fram till nu har bolaget hävdat att dess påverkan på naturen är "obetydlig", och man drog igång arbetet i full skala utan att invänta Miljödomstolens beredning. Detta ger anledning till stark oro för hur naturvärden kommer att hanteras i samband med gruvdrift, anser SOF. Gruvorna vid Pajala är nämligen bara två exempel på en stundande gruvboom som följer av en starkt ökad efterfrågan, inte minst från Kina och Indien.

I en debattartikel ställer nu företrädare för SOF frågan vilket värde den svenska miljölagstiftningen har: Skall vi ha en fungerande miljölagstiftning eller bli något av en bananrepublik där utländska riskkapitalister får göra som de vill, bara de skapar jobb?

Här finns SOF:s debattinlägg.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR