Nyheter

2016-06-21

Naturvårdsverket ger länsstyrelse bakläxa om skarvjakt

Storskarven äter fisk, men enbart detta faktum räcker inte för att det ska kunna beviljas skyddsjakt efter arten på allmänt vatten. Foto: John Larsen

 

I våras beslöt länsstyrelsen i Blekinge om tillstånd till skyddsjakt på storskarv på allmänt vatten under perioden 21 augusti – 31 januari. Beslutet överklagades av SOF-BirdLife eftersom denna jakt inte under några omständigheter kan betraktas som skyddsjakt utan snarare om allmän jakt under normal jakttid på en art som är fredad. Nu har Naturvårdsverket avgjort frågan till SOF-BirdLifes fördel och upphäver denna del av länsstyrelsens beslut.

 

Beslutet bestod av två delar, en som gällde skyddsjakt inom 300 meter från fiskeredskap året runt och en som gällde jakt på allmänt vatten under höst och förvinter. Den första delen hade inte SOF-BirdLife några invändningar mot eftersom det är väl belagt att skarvar kan göra betydande skada på fisk i redskap. Därmed finns det också ett tydligt utpekat objekt som ska skyddas. När det däremot gäller den andra delen, finns det inget tydligt angivet skyddsobjekt, och då ska det inte heller kunna ges tillstånd till skyddsjakt. Detta var huvudskälet till att SOF-BirdLifes överklagade.

 

Inför avgörandet i frågan begärde Naturvårdsverket in yttrande från HaV (Havs- och vattenmyndigheten). HaV har uppenbarligen samma inställning i frågan som BirdLife Sverige (och som Naturvårdsverket även anfört i liknande fall tidigare). HaV skriver bland annat att ”De studier som finns har inte kunnat påvisa en koppling mellan skarvens närvaro och allvarlig skada på fiskbestånd i öppna hav. Ekosystemen i havet har en komplicerad struktur som är både artberoende och storleksberoende och mycket svår att förutsäga.”

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR