Nyheter

2013-09-03

Naturvårdsverket säger nej till Örndalen(4)

Det kungsörnspar som häckar i Skorvdalen är ett av de mest produktiva i den södra delen av svenska fjällkedjan. Detta visar att området har särskilda biologiska kvaliteter. Foto: Bengt Warensjö

Nu går även Naturvårdsverket emot planerna på en stor alpin- och fritidsanläggning i Skorvdalen i Härjedalen. Projektet, som kallas Örndalen, har fått klartecken från länsstyrelsen i Jämtlands län och därmed dispens från Artskyddsförordningen. Men i ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen skriver Naturvårdsverket att det kungsörnspar som häckar i området kommer att störas och därför kan dispens inte ges. Naturvårdsverket pekar också på att exploateringsprojektet inte beaktat kända förekomster av björn, järv och lodjur.

 

 

Även SOF, Jämtlands Ornitologiska Förening, Kungsörn Sverige och Naturskyddsföreningen har överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Vi har tidigare skrivit om detta projekt vid ett par tillfälle och mera bakgrund till vår kritik mot projektet finns att läsa här:

http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/nyheter/sofs-nyhetsarkiv-visaren/?item=art_art-s1%2F1955

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR