Nyheter

2014-04-24

Naturvårdsverket stoppar åter prickning av skarvägg(2)

Naturvårdsverket stoppar den prickning av skarvägg i kolonier i Stockholms län som länsstyrelsen beslutade om för två veckor sedan. Foto: Anders Wirdheim

 

Sedan Stockholms Ornitologiska Förening och SOF/BirdLife Sverige överklagat ett beslut i länsstyrelsen i Stockholm, meddelar nu Naturvårdsverket inhibition av vissa delar av länsstyrelsens beslut. Det gäller prickning av skarvägg i kolonier samt skyddsjakt på skarv vid utsättningsplatser för fisk som inte får verkställas innan Naturvårdsverket slutgiltigt avgjort frågan.

 

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade 11 april i år att medge viss skyddsjakt efter skarv i Östersjön i Stockholms län. En del av beslutet avsåg skyddsjakt genom äggprickning i bon på fyra angivna platser under perioden 17 april till 10 maj. En annan del gällde skyddsjakt vid utsättningsplatser för fisk. I dessa delar upphävs nu länsstyrelsens beslut.

 

Stockholms Ornitologiska Förening har varit mycket kritisk till den äggprickning som pågått i Stockholms skärgård i flera år. Så som den tillämpats har den varit etiskt oacceptabel eftersom även kläckningsfärdiga ungar dödats. Äggprickarnas besök i skarvkolonierna har dessutom inneburit allvarliga störningar för andra fågelarter som häckar tillsammans med skarvarna. Sist men inte minst finns det inget som visar att metoden har den effekt som avses, det vill säga att förhindra allvarliga skador på fisk och fiske.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR