Nyheter

2013-06-15

Nedåt och uppåt för eremitibis(4)

Eremitibis fotograferad i Birecik i Turkiet. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Den lilla population av eremitibis som upptäcktes i Syrien 2002 verkar nu vara på väg att försvinna. Enligt den grupp som följer eremitibisarna vid Palmyra i Syrien återvände endast en fågel denna vår från vinterkvarteren i Etiopien. Därför är det glädjande att vissa framgångar verkar ske inom det återinplanteringsprogram som pågår i sydligaste Spanien. Där finns nu en frilevande population bestående av omkring 70 fåglar.

 

 

Eremitibis är en fågelart som trängts tillbaka mycket kraftigt under senare århundraden. Den fanns en gång häckande i ett bälte från Marocko i väster till östra Turkiet och Syrien i öster. Nordgränsen för utbredningen lär ha gått i södra Tyskland, men från Centraleuropa försvann eremitibisarna redan under 1600-talet. Idag finns endast två små spillror kvar av den ursprungliga populationen, dels ca 100 par i Marocko och dels den lilla grupp i Syrien som nu alltså endast verkar bestå av en fågel. Sannolikt utgör dessa båda populationer två olika geografiska raser.

 

Vid sidan om dessa båda spillror finns eremitibisar i hägn på flera platser och dessutom finns friflygande grupper i södra Spanien och i östra Turkiet (Birecik). Den svenska djurparken Nordens ark i Bohuslän har några tiotal eremitibisar och ingår i det samarbete mellan djurparker som förhoppningsvis ska kunna innebära en återinplantering i några av de forna utbredningsområdena.

 

När det gäller den återinplanterade populationen i Spanien var häckningsframgången mycket låg under förra året. Det berodde dels på predation från råttor och dels på födobrist på grund av långvarig torka. Även arter som rödfalk och vit stork hade låg häckningsframgång i Spanien förra året på grund av torkan. I år ser det mycket bättre ut eftersom våren varit ovanligt nederbördsrik vilket innebär att det nu är gott om föda för ibisar och andra fåglar.

 

För den östliga populationen står hoppet numera till det uppfödningsprogram som pågår i Birecik i Turkiet. Men möjligen finns det även några fåglar som antingen inte återvänt till häckningsplatsen i Syrien eller som häckar på någon ännu okänd plats. I vintras sågs nämligen fyra eremitibisar i Etiopien.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR