Nyheter

2014-03-25

Nej till äggprickning i skarvbon(2)

Äggprickning i skarvkolonier har inte den effekt som avses. Därför upphäver Naturvårdsverket beslut om äggprickning som tagits av länsstyrelsen i Stockholms län. Foto: Anders Wirdheim

 

Det lär inte bli någon äggprickning i skarvbon i Stockholms skärgård i år. Efter överklagan från Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut under förra året att tillåta skyddsjakt på skarv genom äggprickning. I motiveringen säger Naturvårdsverket att äggprickning inte leder till att allvarliga skador på fisket förhindras, vilket krävs för att skyddsjakt ska medges. Utslaget gäller alltså förra årets jakt, men det lär även få betydelse för kommande år. Länsstyrelsen måste nu motivera äggprickningen på annat sätt om de ska besluta om denna jaktform fortsättningsvis.

 

StOF har varit mycket kritisk till den äggprickning som pågått i Stockholms skärgård i flera år. Så som den tillämpats har den varit etiskt oacceptabel eftersom även kläckningsfärdiga ungar dödats. Äggprickarnas besök i skarvkolonierna har dessutom inneburit allvarliga störningar för andra fågelarter som häckar tillsammans med skarvarna. Sist men inte minst finns det inget som visar att metoden har den effekt som avses, det vill säga att förhindra allvarliga skador på fisk och fiske.

 

Det är det sistnämnda Naturvårdsverket tar fasta på. Verket säger inte nej till äggprickning som metod, utan menar att denna möjlighet måste finnas. Men i detta fall har inte metoden avsedd effekt och ska då inte heller tillämpas. Naturvårdsverket skriver att trots många studier har det inte kunnat påvisas några tydliga effekter av skarvarnas predation på fiskpopulationerna i våra skärgårdar och öppna kustvatten. I motiveringen står också följande:

 

”När lokala fiskbestånd har en nedgång kan detta ha flera orsaker som t.ex. övergödning, storskaligt fiske och påverkan av arter såsom säl och skarv. För att skyddsjakt efter skarv ska kunna medges krävs att kriteriet förhindra allvarlig skada på fisket är uppfyllt. Skarvens påverkan på fisket måste således styrkas liksom att nedgången i tillräckligt stor omfattning har orsakats av skarv.

I detta sammanhang är det viktigt att beakta att skarven är en generalist/opportunist när det gäller födovalet och i första hand äter de fiskarter inom ett visst storleksintervall som är vanligast förekommande på den aktuella platsen. Vidare är flertalet fiskarter som skarven prederar fiskar som saknar kommersiellt intresse. Det är därför mycket svårt att göra bedömningar i vilken omfattning skarvpredation medför en negativ påverkan för yrkesfisket och fritidsfisket. Sentida studier (Östman m.fl. 2013) visar snarast att påverkan av skarvens predation på kommersiellt viktiga fiskarter är låg.”

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR