Nyheter

2015-05-13

Nej till skyddsjakt på kungsörn(1)

Ung kungsörn. Foto: Thor Østbye.

 

En sameby i Norrbotten begärde tidigare i våras skyddsjakt på kungsörn inom sitt område. Även om flera jaktfrågor delegerats ner till länsstyrelserna är det fortfarande Naturvårdsverket som fattar beslut gällande kungsörn. I detta fall sa verket ett klart nej till skyddsjakt. Ännu en ansökan, från en annan sameby i Norrbotten, ska avgöras inom kort.

 

I sin ansökan, som skrevs den sista mars, säger företrädare för samebyn att det de senaste dagarna hittats två kalvar och två vajor som rivits av örn. Man skriver också att det i det aktuella området registrerats tre örnar ”två mindre och en ovanligt stor örn”, och man begär skyddsjakt på en örn, ”den största av de tre inom området”.

 

I en kommentar till samebyns ansökan skriver länsstyrelsen att en av dess naturbevakare besiktigat de döda renarna. Dessa var delvis uppätna, men på ryggen kunde spår av örnklor synas och det fanns även spår av att örn ätit på kadavren. Av detta drar länsstyrelsen slutsatsen att renarna ”sannolikt blivit slagna av kungsörn”.

 

Naturvårdsverket avslår samebyns ansökan om skyddsjakt med hänvisning till att kungsörnen är en strikt skyddad art och skriver: ”För att Naturvårdsverket ska kunna medge skyddsjakt i en situation som den aktuella ska det antingen vara nödvändigt för att förhindra (fortsatt) allvarlig skada eller finnas en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå. Andra skadeförebyggande lösningar måste även kunna uteslutas som olämpliga eller verkningslösa. Skyddsjakten får inte heller försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos kungsörnen. Skyddsjakt ska alltså ses som ett sista alternativ i en allvarlig situation.”

 

I det aktuella fallet hade samebyn senare flyttat på renarna och inte heller rapporterat några nya skador. Denna flytt tycks ha varit en tillräckligt förebyggande åtgärd, skriver Naturvårdsverket och konstaterar att därmed saknas förutsättningar för att bevilja skyddsjakt.

 

Från fågelskyddshåll måste länsstyrelsens konstaterande att renarna ”sannolikt blivit slagna av kungsörn” anses vara allt för löst grundat. Av rapporteringen att döma har man inte kunnat säkerställa att renarna dödats av örn, enbart att örnar ätit av och lämnat spår på renarna. Dödsorsaken kan således mycket väl ha varit en annan. Det bör också påpekas att den gångna vinter och vårvintern varit besvärlig för renarna i stora delar av norra Sverige. Anledningen är att det har varit, och lokalt fortfarande är, väldigt mycket snö. Dessa snömängder gör det svårt för renarna att nå sin föda på marken.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR