Nyheter

2011-07-14

Nej till utbyggd flygplats på Getterön(1)

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) överklagar ett beslut i en kommunal nämnd i Varberg om att tillåta en omfattande asfaltering av flygplatsen på Getterön. Denna flygplats gränsar på två sidor till Getteröns naturreservat som är såväl Natura 2000-område som upptaget på Ramsar-konventionens lista över värdefulla våtmarker i världen.
I den överklagan som SOF sänt till länsstyrelsen i Halland betonas det märkliga i att ett beslut som påverkar ett Natura 2000-område tas som ett enkelt anmälningsärende på kommunal nivå:
”Vi finner det märkligt att ett beslut av den dignitet som en asfaltering innebär kan tas av en kommunal nämnd. Som vi ser det, är risken betydande att asfalteringen kommer att påverka det intilliggande Natura 2000-området. Därför bör det också göras en Natura 2000-prövning enligt miljöbalken. Totalt skall mer än 2 ha mark asfalteras. Detta kommer att påverka avrinningen från flygplatsen, vilket i sin tur påverkar reservatet.”
I skrivelsen noterar SOF även att det inte finns några möjligheter att ytterligare bygga ut flygplatsen på Getterön, såvida man inte tar delar av reservatet i anspråk. Därför bör Varbergs kommun arbeta för att hitta en alternativ lokalisering av flygplatsen.
Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR