Nyheter

2013-07-19

Neonikotinoider – en ny biocidkatastrof(4)

Raps är en av de grödor som besprutas med neonikotinoider i Sverige. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Förra året var det 50 år sedan Rachel Carsons bok Tyst vår publicerades. Den blev en väckarklocka när det gällde bruket av jordbruksgifter som DDT och kvicksilverpreparat. Nu är en ny biocidkatastrof under uppsegling i form av bruket av s.k. neonikotinoider. Dessa ämnen används mot skadeinsekter och har visat sig vara mycket giftiga även mot bin. Nu pekar allt fler resultat på att ämnenas effekter inte stannar vid detta: Även fåglar och andra djur drabbas. Men precis som på 1960-talet vill jordbruks- och kemiföretagen fortsätta använda medlen.

 

 

Precis som då har dessa gifter också introducerats utan att några riktigt genomträngande forskningsstudier genomförts. Precis som då krävs också nu extrema bevis för att medlen ska stoppas. Frågan är om världssamfundet inte lärt sig något av misstagen.

 

På 1950-talet spreds reklam på biodukar i USA som hävdade ”Idag kan alla få ökad bekvämlighet, bättre hälsa och säkerhet genom det insektsdödande medlet DDT.” Därefter kom en tecknad remsa med en familj som sjöng ”DDT is good for me-e-e”!

 

För den som händelsevis inte känner till hur DDT och kvicksilverpreparat drabbade fåglar och annan biologisk mångfald kan som exempel nämnas att de svenska populationerna av pilgrimsfalk och röd glada var mycket nära att helt utraderas och att många andra arter minskade mycket kraftigt.

 

En svensk pionjär, som slog larm ungefär samtidigt som Rachel Carson, var konservatorn Hjalmar Fleischer. Han noterade att rovfågelkroppar som sändes in till honom hade höga halter av de giftiga ämnena och misstänkte att det var dessa som orsakat fåglarnas död. Men motståndet mot denna slutsats var hårt från såväl jordbruket som kemibranschen. Det dröjde många år innan slutsatserna blev allmänt accepterade.

 

Nu ska inte verkningarna av neonikotinoider jämföras med DDT – medlen fungerar på olika sätt – men agerandet från giftförespråkarna är slående likt. De nya ämnena stör bl.a. insekternas centrala nervsystem med resultat att de slutar hålla sig rena. Följden blir att svampar och andra parasiter får fäste och till slut dödar insekten.

 

Runt om i världen ökar oron över de troliga sambanden mellan neonikotinoider och den katastrofala minskningen av honungsbin. I exempelvis Frankrike har hittills fler än 500 000 bisamhällen förlorats. Biodlare är förtvivlade för att olika virus och parasiter, bl.a. varroakvalster, försvagar och dödar bina.

 

Idag vet vi inte om och hur neonikotinoider påverkar fåglar förutom att ett omfattande bruk innebär mindre föda för insektsätande arter. Å andra sidan kunde knappast någon tro för drygt 50 år sedan att en av de riktigt allvarliga effekterna av DDT-användning var att rovfåglars äggskal blev så förtunnade att äggen gick sönder under ruvningen.

 

Mera om nikotinoider finns att höra och läsa här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5592615

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR