Nyheter

2014-07-10

Neonikotinoider i jordbruket slår hårt mot fåglar (4)

Gulsparv är en av de fågelarter som påverkas negativt av neonikotinoider enligt den holländska studien. Fåglarna får i sig giftet via födan, som sommartid till stor del utgörs av insektslarver. Foto: Anders Wirdheim

Vissa insektsgifter inom jordbruket slår hårt och inte enbart mot bin. En ny studie visar att gifterna, de så kallade neonikotinoiderna, drabbar även insektsätande fåglar. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature, har utförts i Nederländerna och visar att i princip alla fågelarter i jordbruksområden där neonikotinoider använts har minskat i antal. Den vetenskapliga artikeln refereras av TT och publiceras i flera svenska tidningar idag.

 

 

Totalt granskades 15 arter, bland andra stare, lövsångare, ladusvala, gulsparv, sånglärka och sävsångare. Samtliga föder upp sina ungar med insekter, och forskarna konstaterar att i områden med kraftig användning av imidakloprid, en av neonikotinoiderna, har fåglarna minskat i antal med 3,5 procent per år. Dessa bekämpningsmedel fungerar som nervgifter och har samma effekt på insekter som nikotin, därav namnet. De introducerades inom jordbruket i Europa i mitten på 1990-talet och blev snabbt populära.

 

Ganska snart slog dock biodlare larm om hög dödlighet bland bin där man behandlat grödorna med gifterna, och sedan dess har flera studier slagit fast att gifterna är en viktig orsak till den omskrivna bidöden i Europa och Nordamerika. Som en följd av detta införde EU ett tvåårigt moratorium mot tre av neonikotinoiderna i december 2013. Men förbudet är inte totalt utan gäller i princip bara blommande grödor – detta för att skydda bin och andra pollinatörer. Fortfarande används gifterna vid betning av frön från vete och korn, och de sprids i trädgårdar och parker.

 

– Det är hotet mot de pollinerande insekterna som väckt störst uppmärksamhet, säger Peter Bergkvist vid Kemikalieinspektionen.

 

Detta är dock bara en sida av saken att döma av den nya studien. Neonikotinoiderna bryts ned långsamt och kan därför ackumuleras i naturen, särskilt i våtmarker, vattendrag och sjöar där de slår ut trollsländor, skalbaggar och gräshoppor. Det är detta som gör att fåglarna drabbas. Deras mat försvinner. Forskarna tror inte att gifterna i sig själva påverkar fåglarna. I stället är det födobasen som minskat dramatiskt, eftersom bara fem procent av bekämpningsmedlen tas upp av grödorna, medan resten sprids i omgivningen och slår ut alla insekter som kommer i deras väg.

 

 

Även sånglärkan drabbas av den ökade användningen av neonikotinoider i jordbruket. Giftet är långlivat och förs från utsädet, via plantan och insekter till fåglarna. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR