Nyheter

2012-12-20

Next Stop Sweden för välberest rävsparv? (3)

Rävsparv fotograferad i juni i Alaska. Det är de nordliga populationerna av denna art som flyttar längst och som sannolikt också löper störst risk att bli vinddrivna eller hamna fel av annat skäl. Foto: Anders Blomdahl

Tidigare i december hittades en rävsparv i Haapsalu i västra Estland. Det var endast tredje fyndet i Europa, och fågeln väckte berättigad uppmärksamhet. Nu verkar det som om denna fågel lämnat Estland och dragit sig mot nordväst, i riktning mot Sverige. Idag hittades nämligen en rävsparv på Utö som ligger allra längst ut i det finska Skärgårdshavet. Om det nu verkligen är samma fågel och den fortsätter på den inslagna vägen, kan den mycket väl dyka upp på en svensk fågelmatning inom den närmaste tiden.

 

Man kan fundera över varför flera nordamerikanska rariteter hittats i Östersjöområdet under senhösten/förvintern. Det började med den berömda stensvalan på Öland, fortsatte med en fläckdrillsnäppa i samma område och sedan början av december alltså även en rävsparv. Det har spekulerats i att det var resterna av stormen Sandy som förde med sig fåglar när lågtrycket, efter att ha härjat i nordvästra USA, vände österut och fortsatte över Atlanten mot Europa.

 

Rävsparven häckar över en stor del av östra USA, i Kanada nedanför de arktiska delarna samt i större delen av Alaska. Vinterkvarteren finns normalt i sydöstra USA, vilket innebär att de nordliga och nordvästliga populationerna måste flytta ganska långt. Om de följer samma rutt som många nordliga nearktiska vadare, flyger de först österut genom Kanada och därefter söderut längs den nordamerikanska östkusten. Där kan de då riskera att möta djupa lågtryck.

 

Bilder på rävsparven, såväl från Estland som från Finska Utö idag, finns på den finska skådarsajten Tarsiger: http://www.tarsiger.com

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR