Nyheter

2015-12-15

Nordiska blåhakar övervintrar i Indien

Det man länge misstänkt är nu slutligen bevisat: Blåhakar från Skandinaviska fjällkedjan övervintrar i Indien. Foto: Göran Johansson

 

Det många fågelforskare varit övertygade om länge har nu till slut bekräftats: Våra nordiska blåhakar övervintrar i Indien. Det är ett gemensamt norskt-tjeckiskt projekt som med hjälp av ljusloggar kunnat visa att blåhakar av nominatformen Luscinia s. svecica flyttar österut för att tillbringa vintern i eller nära Indien. Av 40 ljusloggförsedda fåglar kunde fyra återfångas året därpå. Loggarna visade att tre av de fyra övervintrat i norra eller centrala Indien, medan den fjärde varit i nordöstra Pakistan.

 

De har länge varit väl känt att nordiska blåhakar i huvudsak flyttar österut. Bland annat finns det återfynd av svenskmärkta fåglar i Kazakstan och Pakistan och av finskmärkta i Turkmenistan, Kazakstan och Pakistan. Men dessa återfynd har rapporterats under flyttningen, och det är alltså först nu som det kommit ovedersägliga bevis på att merparten av blåhakarna övervintrar på den indiska subkontinenten.

 

Våren och försommaren 2012 försågs 10 adulta blåhakehannar med ljusloggar i Krkonose-bergen i norra Tjeckien och 30 likaså adulta hannar fick ljusloggar i Isdalen på Hardangervidda. Nio av de totalt 40 fåglarna kunde återfångas följande vår och av dessa hade fem ljusloggar med användbara data. En av loggarna hade dock slutat fungera redan under hösten, men hos fyra fåglar hade loggarna registrerat data under hela resan till vinterkvarteret.

 

Resultaten presenterades i den brittiska tidskriften Bird Study tidigare i höstas. I artikeln sägs även att detta sannolikt är den första gången som man kunnat visa att en tätting från europeiska häckningsplatser flyttar längs den indo-europeiska flyttningsvägen. Men det är inte riktigt rätt. Våren 2012 kunde nämligen en rosenfink återfångas på svenska västkusten efter att ha försetts med ljuslogg sommaren 2011. Loggen visade att denna rosenfink tillbringat vintern nära gränsen mellan Indien och Pakistan. Därefter har loggar på ytterligare ett par svenska rosenfinkar visat samma flyttningsmönster.

 

(AW)

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR