Nyheter

2013-12-13

Nordsjön viktig för smålommen(5)

Smålom i vinterdräkt. Foto: John Larsen

 

Nya studier visar att den danska delen av Nordsjön hyser betydligt flera smålommar än vad man tidigare trott. Det är särskilt havet utanför södra Jylland som är viktigt för smålommarna. Där ligger lommarna utspridda över stora områden och fiskar på djup mellan 15 och 30 meter. Totalt räknar man med att ca 15 000 smålommar övervintrar i detta område.

 

– Det är mycket svårt att räkna lommar från flyg eftersom dessa fåglar ligger utspridda till skillnad från ejdrar och sjöorrar som ligger i stora täta flockar. Men en ny metod för att räkna fåglar från flyg har gjort att det blivit lättare att hitta lommarna. Sedan kan vi med hjälp av dator beräkna det verkliga antalet, säger biologen Ib Krag Petersen vid institutet för Bioscience vid Århus universitet och fortsätter:

 

– Vid den här tiden på året uppehåller sig mellan 10 000 och 15 000 smålommar i danska vatten med Nordsjön och vattnen söder om Läsö som de viktigaste områdena. I april är antalet som högst. Då kan det handla om 20 000 individer.

 

Under våren drar sig lommarna norröver, rundar Skagen och fortsätter vidare österut i Kattegatt. När de når den svenska kusten ändrar de riktning och följer kusten ner till Laholmsbukten. Där rastar de innan de tar språnget in över land för vidare färd mot häckningsområden längre österut.

 

Sannolikt finns det dock en mindre kontingent smålommar som på våren passerar tvärs över sydligaste Jylland mot Östersjön. Under senare år har man nämligen räknat några tusen smålommar samt några hundra storlommar vid Hyllekrog/Saksfejd på sydligaste Lolland. De allra senaste åren har det emellertid blivit svårare att följa detta sträck eftersom en nyuppförd vindkraftsanläggning till havs (Rødsand 2) länkar av sträcket ut från kusten.

 

Under 1900-talet antogs det ganska allmänt att det var ungefär lika många storlommar som smålommar som övervintrade i danska vatten. Men det har visat sig vara fel. Mer än 90 procent av de lommar som räknas och artbestäms är smålommar.

 

Källor: Dansk Ornitologisk Forening och Fugleåret 2012

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR