Nyheter

2014-08-08

Norge städar upp bland fågelnamnen(5)

Kafferseglaren hette tidigare kafferseiler på norska, men namnet ändras nu till hvitgumpseiler. Bilden visar den fågel som sågs vid Stenshuvud i Skåne 27 oktober 2013 och som utgjorde det första fyndet i Sverige. Foto: Magnus Ullman

 

I samband med att Norsk Ornitologisk Forening (NOF) gjort en stor genomgång av de norska namnen på alla världens fåglar har man även ändrat de fågelnamn som kan uppfattas som kränkande. Genomgången var i första hand föranledd av att det under senare tid beskrivits ett antal nya arter och att många former som tidigare betraktas som underarter nu fått artstatus. Men man passade även på att ändra alla namn som innehöll orden kaffer, hottentott och neger. Så här motiverar NOF de sistnämnda förändringarna:

 

”Språk är i stadig utveckling och hur ord uppfattas och förstås kan förändras. Den norska namnkommittén har under sin 25-åriga verksamhet använt några förstavelser till fågelnamn som idag ofta uppfattas som nedsättande uttryck. Vi har tagit konsekvenserna av detta och ändrat alla namn som fram till nu använt förstavelserna hottentott, kaffer och neger. Vetenskapliga namn som är baserade på samma begrepp kommer emellertid att finnas kvar, då dessa följer de internationella zoologiska nomenklaturreglerna (hottentotta/hotentottus, caffer/cafra).”

 

Ordet kaffer har tagits bort för sju arter, hottentott för fyra arter och neger för en. Bland de nya namnen kan nämnas hvitgumpseiler (tidigare kafferseiler), sumpand (tidigare hotentottand) och bekseiler (tidigare negerseiler).

 

Även i den svenska namnlistan över alla världens fåglar (som ännu inte blivit slutgiltigt fastställd) figurerar ord som kaffer och hottentott, t.ex. kafferseglare och hotentottkricka. Kanske kan det vara läge att ändra även de svenska namnen innan den svenska namnlistan blir slutgiltigt fastställd?

 

De norska förändringarna har för övrigt redan mött viss kritik; De anses vara politiskt korrekta och ta för lite hänsyn till historia. Kritiker anser också att man även borde sopat framför egen dörr och ändrat alla namn med förleden lapp, till exempel lappugle, lappmeis och lappspurv.

 

(AW)

Om nu inte orden kaffer eller hottentott ska användas i fågelnamn, borde kanske inte heller förledet lapp- tillåtas, men vad skulle den karismatiska lappugglan då heta? Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR