Nyheter

2013-05-24

Norsk Ornitologisk Forening starkt kritisk till vårjakt på änder(4)

Vigg är en av tre arter som norska Miljøverndepartementet vill tillåta fortsatt vårjakt på i Kautokeino kommun. Motiveringen är "hänsyn till samisk tradition och kultur". Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Trots att det norska Miljøverndepartementet i en egen utredning presenterar tunga argument mot vårjakt, föreslår departementet nu en fortsatt jakt på gräsand, vigg och småskrake i Kautokeino kommun. Man gör det av ”hänsyn till samisk kultur och tradition” som det heter i förslaget.


Norsk Ornitologisk Forening (NOF) kritiserar förslaget skarpt. Förutom att vårjakt bryter mot så gott som alla principer i norsk och internationell viltförvaltning, riskerar en fortsatt vårjakt på änder i Kautokeino att urholka trovärdigheten för norskt naturvårdsarbete. Norska myndigheter har nämligen under en längre tid arbetat aktivt för att stoppa vårjakt på andfåglar i Ryssland.


NOF pekar också på att en fortsatt vårjakt också ökar risken för olovlig jakt på fredade arter, t.ex. fjällgås och sädgås. Det är för övrigt bl.a. omsorgen om den lilla nordnorska spillran av ”ursprungliga” fjällgäss som ligger bakom de norska myndigheternas kritik av vårjakten i Ryssland.


I departementets egen utvärdering sägs bl.a. att vårjakt inte skördar ett ”överskott” av individer av en art utan tar direkt av produktionskapitalet. ”Överskott” kan sägas finnas på hösten eftersom den naturliga vinterdödligheten ändå reducerar höstbestånden. Vårjakt är däremot en jaktform som direkt minskar det häckande beståndet.


Så långt det norska Miljøverndepartementet. Att man ändå tillåter vårjakt, och det med ”hänsyn till samisk kultur och tradition”, kan ses som ett exempel på att det fagra talet om värnande av biologisk mångfald väger mycket lätt när det kommer till kritan. Ett annat exempel på detta finns i en debatt mellan WWF och Skogsindustrierna som pågår i Svenska Dagbladet. Där menar företrädare för skogsindustrierna på fullt allvar att vi måste acceptera förluster av biologisk mångfald inom skogsbruket eftersom detta kan komma att bidra till att begränsa effekterna av klimatförändringarna.


(AW)


Not: Kautokeino kommun är Norges till ytan största kommun och är belägen öster och nordost om Sveriges nordligaste punkt, Treriksröset. Kommunen är vattenrik med omkring 10 000 sjöar.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR