Nyheter

2014-02-18

Norska krav på begränsning av kungsörnsstammen(2)

Ung kungsörn i Norge. Nu begär de norska rovviltnämnderna att få möjlighet att begränsa kungsörnsstammen genom jakt eller äggplockning! Detta trots att kungsörnen i Norge, precis som i Sverige, visar en sviktande reproduktion, vilket inger oro för framtiden. Foto: Thor Østbye

 

Ansvariga för de norska rovviltnämnderna begär i ett brev till miljöministern Tine Sundtoft och lantbruksministern Sylvi Listhaug att det genomförs lättnader i de regelverk som idag skyddar stora rovdjur. Man anser att dessa regler ”står i vägen för en differentierad och förutsägbar förvaltning av stora rovdjur”. Förutom de stora fyrfota rovdjuren omfattas även kungsörnen av denna begäran. Men Norsk Ornitologisk Forening säger bestämt nej: Kungsörnsstammen är istället i behov av stärkt skydd eftersom reproduktionen i Skandinavien sviktar.

 

För tio år sedan, 2004, träffades en överenskommelse som kallas Rovviltforliket. Enligt denna ska beståndet och utbredningen av kungsörn bibehållas på 2004 års nivå. Då fanns det mellan 850 och 1200 kungsörnsrevir i landet. Idag beräknas antalet till mellan 1224 och 1545. Det skulle, enligt rovviltnämnderna, innebära en möjlighet att minska kungsörnsbeståndet genom jakt eller plockning av ägg i bona.

 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) motsätter sig en begränsning av kungsörnsbeståndet och hävdar att det i första hand är bättre kunskap som idag ger ett högre bestånd än tidigare. Man pekar också på att det under senare år konstaterats att kungsörnen har en sviktande reproduktion såväl i Norge som i grannländerna (däribland Sverige). Därför finns det skäl till oro för kungsörnsstammens utveckling.

 

NOF skriver också att om ett rovdjursbestånd ska regleras måste detta grundas på ett dokumenterat behov. Kungsörnarnas skador på betesdjur är av mycket liten omfattning jämfört med de totala förlusterna av betesdjur.

 

Det som händer i Norge inom detta område är av största intresse för oss eftersom statsmakterna strävar efter en samförvaltning med våra grannländer. Skillnaderna mellan länderna är emellertid stora, inte minst när det gäller kreatursskötsel. I Norge är det mycket vanligt att man har får som går fritt på bete i naturen, bland annat på fjällhedar. Tidigare studier har visat att de allra flesta fåren som omkommer gör detta på grund av olyckor eller sjukdomar och att rovdjurens andel av dödligheten är begränsad.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR