Nyheter

2014-12-08

Northland i konkurs – av gruvan måste miljöprövas

Det jättelika gruvområdet i Kaunisvaara. För bara några år sedan fanns här orörda och fågelrika myrar. Idag är framtiden för gruvan ytterst oviss. Foto: Berth-Ove Lindström

 

 

Idag blev det klart att gruvbolaget Northland går i konkurs. Brytningen i den nyöppnade gruvan i Kaunisvaara norr om Pajala stoppades redan för flera veckor sedan. Denna gruva kunde startas utan någon genomgripande miljöprövning, därtill i ett område med ett par mycket skyddsvärda myrar av högsta naturvärdesklass. BirdLife Sverige anser därför att en eventuell nystart av gruvan måste föregås av en genomgripande och noggrann miljöprövning av miljödomstol.

 

Det är inte mer än sju år sedan som Northland började provborra i Kaunisvaara, och den första större malmsprängningen gjordes så sent som 18 oktober 2012. Men det har varit problem under större delen av företagets historia. Många småsparare och andra investerare har förlorat pengar och dessutom har miljöfrågorna kommit i kläm. Det är inte fel att hävda att de satts på undantag. Att det kunde bli så i ett land, som internationellt hävdar att man har världens bästa miljölagstiftning, beror på att man kringgick regelverket. Det var inte Mark- och miljödomstolen som utfärdade tillståndet utan finsk-svenska gränsälvskommissionen!

 

Med gränsälvskommissionens tillstånd har ett dagbrott kunnat öppnas. Dessutom har en högklassig myr börjat fyllas igen med gråberg och en annan lika fin myr har gjorts om till slamupplag. I det senare fallet brast en fördämning tidigare i år varvid tungmetallhaltigt slam rann ut över ett stort område. Dessutom byggde Bergstatens villkor på att malmen skulle fraktas med tåg via norra Finland till Kemi hamn (gruvan ligger nära gränsen och gränsälven Muonio älv). Istället har malmen fraktats 18 mil enkel väg på jättelika lastbilar till malmbanan i Svappavaara. Det har även funnits planer på en helt ny väg genom till stora delar orörd natur.

 

Så här borde det naturligtvis inte få gå till, hur många arbeten i en avfolkningsbygd som än ligger i potten. Att Northland som företag inte varit tillräckligt starkt har dessutom allvarligt förvärrat situationen, bland annat för de människor som investerat i en framtid i trakten.

 

– Om det blir en fortsättning med gruvan med en ny aktör, måste det gå rätt till. Verksamheten ska prövas enligt gällande lagar och regelverk och inte av en gränsälvskommission som saknar tillräcklig kompetens i miljöfrågor, säger Berth-Ove Lindström från Norrbottens Ornitologiska Förening och fortsätter:

 

– Myrarna i området håller högsta nationella klass, och det finns bra inventeringsunderlag från länsstyrelsens våtmarksinventering. Ett av myrområderna är med i Naturvårdsverkets myrskyddsplan sedan tidigare. Vi anser att Naturvårdsverket måste agera när det gäller dessa myrar och klassa alla viktiga myrar och våtmarksområden som ingår i myrskyddsplanen i  Sverige som riksintresse.

 

I denna del av Norrbotten finns Sveriges idag kanske starkaste stam av den hotade skogssädgåsen. Vidare är myrsnäppa en förhållandevis talrik häckfågel, och på flera av myrarna finns myrhäckande pilgrimsfalkar. Dessutom är trakten något av ett kärnområde för dvärgsparv i Sverige, och tämligen regelbunden påträffas även sjungande blåstjärtar.

 

(AW)

Slammagasinet öster om gruvområdet där en dammvall brast tidigare i år (till höger i bilden). Foto: Berth-Ove Lindström
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR