Nyheter

2011-06-09

Nu är det dags att nominera Årets Silvertärna och Årets Fågelskådare! (1)

De bägge fina utmärkelserna delas ut i samarbete med kikartillverkaren Swarovski. Utdelningen sker vid Falsterbo Bird Show söndagen den 4 september under Bivråkens Dag-evenemanget.

Årets Fågelskådare delas ut till person (man eller kvinna) som är mellan 15 och 25 år och som har gjort sig känd som en engagerad och intresserad ornitolog med inriktning på framför allt fågelskydd och fågelintresse. Även erfarenheter av forskning som t ex arbete med ringmärkning och kunskapsspridning om fåglar samt att fungera som ett föredöme för andra är ett plus i sammanhanget. Pristagaren skall vara medlem i SOF.

Årets Silvertärnan delas ut till en engagerad kvinnlig ornitolog som är en god förebild och inspirationskälla för andra fågelskådande kvinnor och har varit aktiv inom en regionalförening, fågelklubb eller någon av SOF:s olika verksamhetsgrenar. Pristagaren skall vara SOF-medlem.

Förslag till nomineringar kan göras av vem som helst men den ska ha en kort och tydlig motivering. Den behöver således inte vara beslutad av någon regionalförening eller lokalklubb. Senast den 15 juli 2011 ska nomineringarna vara inskickade till
Eva Mattsson.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR