Nyheter

2014-04-24

Nu är det kroknäbbarnas tid även på Riksmuseet(2)

Kungsörn. Bilden hämtad ur boken "Kroknäbbarnas tid" som SOF gav ut 2011. Foto: Patrik Olofsson/N

 

Från nu i april ända fram till början av nästa år visas utställningen ”Kroknäbbarnas tid” på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Utställningen består av bilder tagna av naturfotografen Patrik Olofsson och bygger till stora delar på den bok med titeln Kroknäbbarnas tid som SOF och Patrik Olofsson gav ut för ett par år sedan.

 

Ett tema i utställningen är miljön. Länge var rovfåglarna förföljda eftersom de sågs som skadedjur och konkurrenter. Som "kroknäbbar" skulle de helst utrotas och det betalades ut skottpengar. När väl förföljelsen stoppades i början av 1900-talet, dröjde det inte länge innan ett nytt, mycket allvarligt, hot dök upp. Miljögifter, som DDT och kvicksilverpreparat, slog oerhört hårt mot rovfåglarna. Det var först på 1990-talet som rovfåglarna började återhämta sig på allvar. Arter som havsörn, pilgrimsfalk och kungsörn har därefter ökat och spridit sig i landet.

Utställningen handlar också om rovfåglarnas sinnen och beteenden. Den riktar sig alla åldrar från mindre barn till vuxna. Ämnen som tas upp är t ex: Hur jagar rovfåglar? Vad äter de? Var bor de? Hur är det med synen? Hur ser en ugglas öron ut? Vad är det för skillnad på dagrovfåglar och ugglors fjädrar? Störst och minst?

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR