Nyheter

2016-01-03

Nu är måttet rågat i viltförvaltningen!

Det var hanteringen av årets vargjakt som blev den utlösande faktorn när naturvården nu lämnar Viltförvaltningsdelegationen i Västmanland i protest. Foto (i hägn): P-G Bentz/sturnus.se

 

I en debattartikel som publiceras idag i Upsala Nya Tidning kräver de organisationer som representerar naturvården i länens viltförvaltningsdelegationer att hela systemet utreds skyndsamt och ersätts med en ny arbetsform. Problemen är så stora att naturvårdens representanter i Västmanland nu hoppar av arbetet i protest.

 

Det är Sveriges Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen som formar naturvårdsintresset i de länsvisa delegationerna. Dessa består av 15–16 personer med landshövdingen som ordförande. Av de övriga är fem politiker medan resterande representerar olika intressen och näringar. Den ideella naturvården och jaktintresset har vardera en plats, men i praktiken handlar det ofta om styrkeförhållandena 14–1 i jägarnas favör. Detta speglar inte alls den svenska befolkningen eftersom mindre än tre procent (2,7 %) är jägare.  

 

De tre föreningarna påpekar emellertid att det är viktigt att alla organisationer som berörs av viltförvaltnings- och rovdjurspolitiken kan delta i ett gemensamt konstruktivt arbete. Därför måste systemet utvärderas och göras om i grunden så att medlemmarna i delegationerna bättre representerar svenska folket. Detta utlovade för övrigt redan den förra alliansregeringen när man införde systemet 2010. Senare har även den nuvarande regeringen utlovat en utvärdering, men denna låter vänta på sig. Följden har blivit en kraftig slagsida för jaktintresset i viltförvaltningsdelegationerna. Denna obalans är desto allvarligare eftersom allt mera av jaktbesluten ska föras över till länsnivå.

 

De vetenskapliga studier som gjorts av systemet (bland annat vid Luleå Universitet) har också pekat på den kraftiga obalansen mellan jaktintresset och naturvården.

 

Som en sammanfattning kräver de tre organisationerna följande:

 

• Den utlovade utvärderingen av viltförvaltningsdelegationerna måste omgående komma till stånd. Vetenskaplig expertis måste knytas till denna.

• Myndighetsutövningen måste vara rättssäker. Det vill säga myndigheternas beslut måste tåla en överprövning i domstol. Detta är en självklarhet ur rättssäkerhetssynpunkt.

• Medlen till förebyggande åtgärder och till ersättningar till dem som drabbas av rovdjursangrepp, inklusive skötselmedel till rovdjursavvisande stängsel, måste förstärkas. Statens rovdjurspolitik måste backas upp bättre än vad som gjorts hittills.

 

Hela debattartikeln finns här:

http://www.unt.se/asikt/debatt/mattet-ar-ragat-4043094.aspx

 

(AW)

Viltförvaltningsdelegationerna ska enligt planerna få allt mera att säga till om i jaktfrågor, bland annat när det gäller skyddsjakt på gäss och andra fåglar. Därför måste sammansättningen bättre spegla svenska folket. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR