Nyheter

2011-11-02

Nu ligger SOF:s jordbruksprojekt också på Facebook!(2)

Gå in och anslut er till gruppen "Samarbete för mer lärksång".
Där få du senaste nytt om våra projekt med "Lärkrutor" som drivs i samverkan med lantbrukare och Upplands Ornitologiska Förening!
Vi informerar om senaste rön inom forskning och naturvård. Tyck till och deltar i våra projekt aktivt! Vi söker fortlöpande nya markägare och fågelskådare som vill göra en insats för ökat biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Länk: http://www.facebook.com/groups/319246189230/

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR