Nyheter

2013-01-09

Nu skall vinterns skarvar räknas (4)

Nu räknas de övervintrande storskarvarna längs Sveriges kuster. Även i övriga Europa räknas antalet skarvar nu i januari. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Den närmaste tiden kommer det att räknas sjöfåglar runt Sveriges kuster och särskilt intresse skall då riktas mot de storskarvar som övervintrar i våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan den internationella sjöfågelinventeringen och SOF. Skarvräkningen ingår även i den stora kartläggningen av storskarv som pågår inom ramen för EU-projektet CorMan.

 

 

Sedan flera decennier har det i januari genomförts en omfattande sjöfågelinventering längs delar av södra Sveriges kuster. Inventeringen är en del av ett internationellt projekt som syftar till att följa populationsutvecklingen hos främst änder och gäss men även flera andra sjöfåglar. Arbetet görs i huvudsak av ideellt verksamma fågelskådare, men det kompletteras även med flyginventeringar vissa år. I år skall skärgårdarna längs både Östersjökusten och den svenska västkusten inventeras med flyg, medan de öppna kuststräckorna inventeras från land. Inventeringen pågår under en längre period nu i januari, men den kommande helgen utgör kulmen.

 

När det gäller storskarvens svenska vinterbestånd har det tidigare inte gjorts någon mera fullständig kartläggning. Arten har blivit betydligt talrikare i takt med att den häckande rasen ökat i antal men också som en följd av de senaste decenniernas milda vinterväder. Går vi tillbaka till 1970-talet utgjordes de övervintrande skarvarna enbart av atlantiska skarvar som vintertid sökte sig från häckplatser i Norge och på Kolahalvön till skärgårdar längs både västkusten och i Östersjön. Då handlade det om förhållandevis blygsamma antal. Numera finns det övervintrande skarvar i stort sett överallt där det är öppet vatten, och framför allt längs södra Sveriges kust.

 

Sommaren som gick inventerades det häckande svenska beståndet av storskarv. Totalt noterades då ca 40 000 par, vilket innebär en minskning med ca 10 procent sedan toppåren kring 2006.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR