Nyheter

2013-08-30

Nu vet vi var ortolansparvarna är på vintern(4)

Ortolansparv. Foto Tomas Lundquist.

Med hjälp av s.k. ljusloggar har SOF:s ortolansparvsprojekt kunnat visa var våra svenska ortolaner tillbringar vintern. Gunnar Selstam, Umedeltats fältstation, har i samarbete med Kvismare fågelstation satt ljusloggar på ortolansparvar i Västerbotten. Återfångster visar att de befinner sig i ett område i Västafrika på vintern. I detta område utgör hirs och durra de viktigaste grödorna för lokalbefolkningen, och det får väl anses troligt att även ortolansparvarna utnyttjar denna födokälla. Det berättar SOF:s projektledare Jan Sondell.

 

En ljuslogg kan liknas vid ett litet chip som sätts fast på fågeln. Hos tättingar av en sparvs storlek sker detta i huvudsak med hjälp av en liten sele, påminnande om en ryggsäck. Ljusloggen noterar varje dag solens upp- och nedgång och därmed även dagslängden. Om man sedan lyckas återfånga fågeln och läsa av loggens innehåll, kan man se var fågeln befunnit sig, varje dag, under den långa flyttningsresan.

 

Metoden har framför allt använts på senare år och kommit att komplettera de mycket dyrare satellitsändarna. De sistnämnda är dessutom ännu för stora och tunga för att användas på mindre tättingar.

 

Nu är det ännu så länge bara några få ortolansparvar som man kunnat följa hela vägen ner till vinterkvarteren och tillbaka, men de återfanns alla i samma område.

 

SOF:s ortolansparvprojekt består av tre huvuddelar. Förutom studier med hjälp av ljusloggar handlar det om habitatsstudier i jordbruksbygd i Kvismaren samt inventeringar av hyggen i norra Sverige. Intressant nog verkar ortolansparven vara ganska vanlig på hyggen i Västerbotten, medan den visat sig vara ovanlig på de hyggen som inventerats i Norrbotten och Medelpad.


(AW)

Att döma av de ljuslogg-försedda ortolansparvar som återfångats är det i ett ganska begränsat område i gränstrakterna mellan Senegal, Mali och Guinea som de svenska ortolanerna övervintrar.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR