Nyheter

2015-05-08

Ny fågelart för Sverige?(1)

Sannolik stillahavslom, Stenshuvud i Skåne 8 maj 2015. Lägg märke till den (jämfört med storlom) klena näbben. Bilden hämtad från "Vår skådarvärld" på Facebook. Foto: Hans Larsson

 

Med stor sannolikhet har den svenska fågellistan idag berikats med en ny art: Utanför Stenshuvud i Skåne sågs och fotograferades en lom under förmiddagen som av allt att döma var en stillahavslom. Det är en art som häckar i de norra delarna av Kanada och Alaska liksom i nordöstra Sibirien. Övervintringsområdena ligger längre söderut i Stilla havet, men regelbundet ses mindre antal vintertid även längs Nordamerikas östkust.

 

Stillahavslommen påminner mycket om en storlom men än är något mindre, har klenare näbb och större kontrast mellan de ljusa och mörka partierna på huvudet. Den saknar även storlommens typiska vita fläck på bakre delen av flanken och har en mörk ring runt nedre delen av halsen. Arten är påträffa ett drygt tiotal gånger i Europa, flertalet på Brittiska öarna. Den 10 november 2010 fotograferades en ungfågel i Tuusula i Finland, märkligt nog tillsammans med en svartnäbbad islom och en storlom!

 

Upptäckare av dagens fågel var fågelmålaren och tillika medlemmen i SOF:s raritetskommitté, Hans Larsson. Bilden här intill är hämtad från den redogörelse som han lagt ut i gruppen ”Vår skådarvärld” på Facebook.

 

Eftersom det handlar om en ny art för Sverige, och dessutom en fågel som är mycket lik storlom, får vi invänta Raritetskommitténs bedömning innan vi säkert kan deklarera att den svenska fågellistan berikats med ännu en art.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR