Nyheter

2013-06-26

Ny fågelart hittad – mitt inne i huvudstad!(4)

Den nyupptäckta arten Orthotomus chaktomuk, Cambodian Tailorbird. Foto: James Eaton

När en för vetenskapen ny fågelart beskrivs handlar det numera nästan uteslutande om arter som hittats i isolerade bergsområden eller skogar. Men så är då rakt inte fallet med den art som fått namnet Orthotomus chaktomuk eller Cambodian Tailorbird på engelska. Den upptäcktes relativt nyligen inne i Kambodias huvudstad Phnom Penh och på flera platser just utanför staden. Fyndet beskrivs i en internet-version av Oriental Bird Clubs tidskrift Forktail.

 

 

Det handlar om en liten fågel av gärdsmygstorlek med distinkt rödbrun hätta och en svartaktig strupe. Fågeln förekommer i täta och fuktiga buskage i och runt Phnom Penh. Dess vetenskapliga artnamn chaktomuk är ett gammalt khmer-ord som beskriver platsen där fågeln förekommer – det område vid Phnom Penh där de tre floderna Tonle Sap, Mekong och Bassac rinner samman.

 

Inne i själva Phnom Penh återstår idag endast små rester av de fuktiga buskmarker som den nyupptäckta arten behöver, men större områden finns kvar i stadens omgivningar. Där är den också förhållandevis vanlig. Det vilar därför inget överhängande hot mot dess fortsatta existens, men arealen buskmarker minskar stadigt på grund av uppodling så därför kommer BirdLife International att arbeta för att den nyupptäckta arten förs in på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista.

 

Tailorbirds kallas för skräddarfåglar på svenska. Släktet Orthotomus består av ett drygt tiotal arter som förekommer i södra och sydöstra Asien, inklusive de indonesiska och filippinska övärldarna. Den nya arten påminner mest om svarthalsad skräddarfågel Orthotomus atrogularis med utbredning över en stor del av sydöstra Asien, men skiljer sig från denna såväl på utseende som läten. Ett tänkbart svenskt namn kunde kanske vara khmerskräddarfågel eller kambodiaskräddarfågel.

 

Mera om den nya arten finns att läsa här:

http://orientalbirdclub.org/wp-content/uploads/2013/06/TAILORBIRD_Forktail_29pp1-14.pdf

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR