Nyheter

2014-11-26

Ny fågelinfluensa slår ut fjäderfäbesättningar(2)

En kricka som sköts i Tyskland tidigare i veckan visade sig bära på det högpatogena viruset H5N8. Hur krickan smittats är oklart. Foto: John Larsen

 

Den senaste veckan har ett nytt fågelinfluensavirus påträffats i fjäderfä (kyckling, kalkon och ankor) i Tyskland, Holland och England. Viruset har namnet H5N8 och är ett så kallat högpatogent virus. Högpatogena virus skiljer sig från de virus som normalt hittas bland vilda änder. Medan vanliga virus är milda är högpatogena virus extremt aggressiva och kan orsaka stor dödlighet både bland tama och vilda fåglar.

 

Även om H5N8 är en ny företeelse i Europa så är det tidigare känt från Asien, där framförallt Korea, Kina och Japan har drabbats. För att minska smittspridningen införs olika zooner runt ett utbrott. I den inre zoonen avlivas alla fjäderfä, medan i den yttre zoonen begränsas transporter. På en internationell nivå kan även exportförbud införas.

 

Fågelinfluensautbrott är ett stort problem för fjäderfäindustrin, men kan också vara ett hot mot vilda fåglar. Detta sågs bland annat vid utbrottet av H5N1 i Europa 2005 och 2006.

 

Genom att sekvensera delar av virusets arvsmassa har det visat sig att H5N8 i Europa är i det närmaste identiskt med samma virus i Asien. Men hur kan detta virus ha tagit sig hela vägen till Europa? En del företrädare har fört fram flyttande änder som tänkbar smittväg, men någon direkt länk mellan Ostasien och Västeuropa via flyttfåglar finns inte. En annan hypotes är handel med fjäderfä och produkter mellan Asien och Europa.

 

Nyligen hittades viruset i en kricka i Tyskland, insamlad som en del av en aktiv övervakning. Från Asien finns sedan tidigare fynd av H5N8 hos vilda fåglar. Sammantaget finns det idag en stor kunskapsbrist om hur utbrett viruset är i Europa, och huruvida det kan spridas lokalt och regional bland vilda änder.

 

Vid det tidigare utbrottet av H5N1 medverkade Sveriges Ornitologiska Förening i en övervakning av vilda fåglar, dels vid Ottenby på Öland och dels vid Hornborgasjön i Västergötland. Det är ytterst angeläget att återuppta riktad fångst och provtagning av vilda fåglar igen.

 

(Jonas Waldenström)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR