Nyheter

2014-02-27

Ny förvaltningsplan för skarv i Sverige(2)

Storskarvar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Idag presenterade Naturvårdsverket den nya förvaltningsplanen för storskarv i Sverige. Storskarven, närmare bestämt den ras som kallas mellanskarv, är den fågelart i den svenska faunan som är mest kontroversiell. Framför allt är det olika fiskeintressen som anser att skarven skadar fisket och som därför vill begränsa beståndet. Men den nya planen innebär inga större förändringar av förvaltningen framöver.

 

Kortfattat kan den nya förvaltningsplanen sammanfattas i följande tre punkter:

– Något behov, eller möjlighet enligt gällande EU-lagstiftning, till utökad jakt än den skyddsjakt som idag är tillåten finns inte. Någon begränsning av populationen i stort är därför inte aktuell.

– Kommande förvaltningsåtgärder ska kopplas till bättre uppföljning av jaktens effekter, det vill säga om åtgärderna gör skillnad för fisket och vilka eventuella andra effekter som skyddsjakten medför.

– Tyngd läggs också på redskapsutveckling och jakt som skrämselmetod för att motverka skador orsakade av skarvar.

 

Den svenska populationen av storskarv inventerades sommaren 2012, då ca 40 600 par påträffades. Det innebar en minskning jämfört med 2006 med ca 7 %. Då uppgick det svenska beståndet till ca 43 000 par. Sannolikt har därmed beståndet nått sin kulmen och är nu på väg nedåt även i Sverige. En motsvarande utveckling har tidigare ägt rum i både Nederländerna och Danmark, där bestånden har minskat kraftigt jämfört med toppåren.

 

Hela förvaltningsplanen finns tillgänglig här:

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/forvaltningsplan-skarv/ru-forvaltningsplan-skarv-2014.pdf 

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR