Nyheter

2013-08-07

Ny invasion av bändelkorsnäbb(4)

Bändelkorsnäbben känns igen på sina breda vita vingband och på sitt tutande läte. Den söker gärna upp lärkträd och olika arter av granar med små kottar. Foto: Krister Carlsson

Det är inte bara större hackspettar som är i rörelse. Även bändelkorsnäbbar är på väg mot söder och väster i betydligt större antal än normalt. Igår (6 aug) räknades inte mindre än 970 individer som sträckte söderut förbi Bjuröklubbs fiskeläge i Västerbotten tillsammans med dryga tusentalet mindre korsnäbbar. Precis som för större hackspetten är det sannolikt födobrist i öster som fått fåglarna att dra iväg.

 

Det är andra året på kort tid som vi har en invasion av den östliga bändelkorsnäbben i landet. Även sommaren och hösten 2011 förde med sig ett stort inflöde från öster. Många av fåglarna stannade kvar långt in på 2012, och det förekom häckningar så långt söderut som i Småland.

 

Denna sommar har det redan rapporterats bändelkorsnäbbar från i stort sett hela landet, men kanske varslar gårdagens rapport från Västerbotten om en ny våg på väg söderöver. Bändelkorsnäbben är i Europa en östlig art med huvuddelen av utbredningsområdet i Ryssland. Där lever den i första hand av frön från lärkträd, men den äter även rönnfrön och frön från olika arter av granar.
Precis som sina släktingar mindre och större korsnäbb häckar bändelkorsnäbben tidigt på året, vilket också innebär att flyttningsrörelserna inleds tidigt – oftast mitt i sommaren precis som i år.

 

Vill man se bändelkorsnäbb är det ett bra tips att först lyssna till de korsnäbbsflockar man stöter på. Från bändelkorsnäbbarna hörs nämligen ofta ett läte som skiljer sig tydligt från mindre och större korsnäbbarnas ”typp-typp-typp . . .”. Bändelkorsnäbbens arttypiska läte kan snarare liknas vid det tutande ljudet från en leksaktrumpet. Ett annat tips är att leta bland bestånd av lärkträd och ädelgranar. Även om bändelkorsnäbben även bearbetar kottar av vår vanliga gran, så föredrar den mindre och lite mjukare kottar.

 

Från den förra invasionen, 2011, saxar vi följande från denna nyhetssida: Bändelkorsnäbben är sedan länge känd för sina invasionsrörelser. Den beskrevs första gången i Sverige i samband med en mycket omfattande invasion 1786. Förmodligen är det också en eller flera invasioner som gett upphov till en av fågelvärldens märkligaste förekomster. Bändelkorsnäbben häckar i det närmaste cirkumpolärt i det nordliga taigabältet, och artens normala sydgräns går ganska långt norrut såväl i Eurasien som i Nordamerika. Men det finns ett undantag: En liten population finns i högt belägna tallskogar på ön Hispaniola i Karibien (dvs. ön som hyser Haiti och Dominikanska republiken) flera hundra mil söder om det övriga utbredningsområdet. Fåglarna i denna population har ömsom betraktats som en geografisk ras av bändelkorsnäbb, ömsom som en egen art – hispaniolakorsnäbb. För närvarande gäller det sistnämnda, men hur man än ser på formens status, måste den isolerade förekomsten uppe i Hispaniolas berg en gång ha grundats av bändelkorsnäbbar på flykt undan födobrist längre norrut.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR