Nyheter

2014-08-14

Ny ordning i fåglarnas led(5)

Falkarna står betydligt närmare tättingarna och papegojorna än de egentliga (hökartade) rovfåglarna. Rödfalk, hona. Foto: Anders Wirdheim

 

I dagarna publiceras första delen av en svensk namnlista över alla världens fåglar. För den som letar efter svenska namn på speciella arter kan det, i alla fall inledningsvis, bli svårt att hitta rätt. Den ordning som de olika fågelgrupperna kommer i har nämligen ändrats i många fall. Bakom ligger nya rön när det gäller fåglarnas genetik och släktskap. Den kanske mest uppseendeväckande ändringen gäller falkarna. De finns inte längre i anslutning till rovfåglarna utan är, tillsammans med papegojorna, placerade just före de stora grupperna med tättingar.

 

Med andra ord är falkar och papegojor tättingarnas närmaste släktingar i fågelvärlden. Detta är i och för sig inga alldeles nya rön, men det tar viss tid innan förändringar av denna typ får genomslag, och det lär nog dröja ännu längre innan fågelböckerna följer efter.

 

De fågelskådare som idag är 60 år eller mera minns nog att deras första fågelböcker inleddes med tättingarna och avslutades med hönsfåglarna. Sådan var exempelvis ordningen i första upplagan av Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige 1953. Men redan när Europas fåglar av Peterson, Mountfort och Holloms Europas fåglar kom strax därpå (1955) hade ordningen ändrats. I den boken följdes Wetmore´s systematik, som börjar med lommar och slutar med tättingar. Bakom den systematiken låg dåtidens kunskap, och tanken var att systematiken skulle inledas med de mest primitiva fågeltyperna och sluta med de mest avancerade.

 

När sedan studier av fåglarnas genetik fick genomslag när det gäller utvecklingshistoria kullkastades Wetmore´s system, i alla fall till vissa delar. Moderna europeiska fågelböcker, till exempel Fågelguiden, inleds med andfåglar och hönsfåglar eftersom dessa anses vara de fågelgrupper som är äldst bland våra arter. Övriga fågelgrupper har utvecklats senare. Men i de flesta böcker och förteckningar har man fram till nu låtit nöja sig med att genomföra denna förändring och väntat med övriga. Återstår att se om det omsider kommer att bli kompletta omkastningar även i fågelböckerna eller om ordningen behålls i nuvarande form av pedagogiska eller vanemässiga skäl.

 

Förutom den stora förändringen att plocka bort falkarna från övriga rovfåglars närmast grannskap finns en hel del nymodigheter. Doppingarna kommer inte längre direkt efter lommarna utan har flyttats till efter havsfåglarna och hamnar tillsammans med flamingorna (ja, hur konstigt det än låter lär det finnas ett visst släktskap mellan doppingar och flamingor). Inom den stora gruppen vadare har det också skett omkastningar liksom bland måsfåglarna. Måsar och tärnor finns i en familj och efter denna (inte före som tidigare) kommer labbarna i en egen familj.

 

Även i den allra största fågelgruppen, tättingarna, har betydande ändringar skett, men till dem ber vi att få återkomma senare.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR