Nyheter

2013-10-30

Nya arter för landet – lägesrapport från SOF:s gissningstävling(5)

Spansk sparv, ny art för Sverige 2013. Men likt de båda andra nya arterna, grågam och kafferseglare, var den inte väntad. Foto: Göran Magnusson

 

Under oktober har två nya arter för Sverige hittats: grågam och kafferseglare. I våras gjordes också landets första fynd av spansk sparv, och sammanlagt har alltså listan över observerade arter i Sverige fått tre nytillskott under året. Trots att alla dessa är europeiska häckfåglar, kan man utan att överdriva hävda att de inte hörde till de mest väntade nya fynden! Det återspeglas också bland de inkomna bidragen i SOF:s gissningstävling "Nya arter för landet". Faktum är att ingen av dessa arter återfinns bland någon av de 70 gissningar som inkommit till tävlingsledningen! Tävlingen är således helt öppen, och fortfarande återstår två månader innan det är dags att stänga boken.

 

Fortsätt gissa och – framförallt – fortsätt leta! Den finns där ute någonstans.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR