Nyheter

2013-06-26

Nya försök att kringgå miljölagstiftningen?(4)

Kommunfullmäktige i Vadstena röstade den 19 juni nej till ett förslag om begäran att låta regeringen bedöma tillåtligheten enligt miljöbalken för en planerad vindkraftpark.  Ett eventuellt positivt beslut skulle ha inneburit att kommunen avsade sig sitt veto gentemot etableringen.


De åtta vindkraftverken skulle placeras endast en kilometer från den unika fågelsjön Tåkern i Östergötland, som bland annat utgör riksintresse för naturvården, och skulle därmed hamna i konflikt med betydande flyttfågelstråk. Exempelvis rör sig under vår/höst stora mängder svanar, gäss och tranor dagligen mellan övernattningsplatser i Tåkern och födosöksplatser i jordbruksmarkerna runt sjön, vilket olämpliggör placering av vindkraftverk i närheten. Till stor del på grund av miljöaspekterna har såväl byggnadsnämnden i Vadstena kommun som miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland och mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt sagt nej till tidigare föreslagna planer på vindkraftetablering i det aktuella området.


Men nu har alltså företaget Universal Power AB, och dess förespråkare i kommunstyrelsen, velat få en utökad ansökan (från sex till åtta verk, vilket innebär att gränsen för vad som per definition betraktas som en stor vindkraftpark överskrids) granskad av regeringen istället, sannolikt i hopp om en mer tillmötesgående bedömning grundat på målen om främjande av vindkraft.


En parallell till detta fall kan ses i det planerade gigantiska projektet om upp till 700 vindkraftverk i yttre Hanöbukten. Blekinge Offshore AB har ansökt om tillstånd direkt till mark- och miljödomstolen, som i sin tur (med positivt bifall) hänskjutit beslutet till regeringen, vilket företaget uttryckligen hoppats på. Därmed undviker man en prövning av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Det är uppenbart att vindkraftsindustrin tar till alla knep man kan komma på!


Det är fortfarande möjligt för Universal Power AB att som företag ansöka om regeringens granskning, men med tanke på projektets relativa litenhet och det lokala/regionala motståndet är sannolikheten liten att regeringen åtar sig fallet.

 

(DB) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR