Nyheter

2018-01-23

Nytt brev till Regeringen angående blyammunition

Jakt på exempelvis gäss och änder bör inte få bedrivas med blyammunition inom 300 meter från våtmark och grunda kustområden. Detta för att minska den uppenbara risken att fåglar m.fl. drabbas av blyförgiftning.

I juni 2017 skickade BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden ett gemensamt brev till Regeringen, i syfte att återuppta arbetet med att avveckla användningen av jaktammunition som innehåller bly.

 

Tyvärr blev vi inte nöjda över det svar vi fick från miljöminister Karolina Skog, varför vi idag skickar ett nytt brev. I detta poängterar vi några av de uppenbara brister som finns i dagens tillämpning av regelverket.

 

Här är de konkreta förslagen till förbättringar vi föreslår:

  • Implementera Ramsarkonventionens definition av (kust-)vatten grundare än 6 meter som ”grunt vatten”.
  • Inkludera alla våtmarker i våtmarksbegreppet.
  • Inför blyammunitionsfria buffertzoner om 300 meter runt våtmarker och i anslutning till grunda vatten.
  • Inom buffertzonerna ska även innehav av blyammunition vara förbjudet.
  • Inför förbud mot blyammunition vid skyddsjakt längs våra kuster.
  • Länsstyrelser, Kustbevakningen och/eller Polismyndigheten måste tilldelas resurser för att utöva vederhäftig tillsyn av gällande regelverk.

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR