Nyheter

2015-03-22

Nytt fall av förgiftad pilgrimsfalk i Skåne(6)

Den döda pilgrimsfalken och dess byte – en förgiftad duva. Foto: Kenneth Bengtsson/Skånes Ornitologiska Förening

 

Ännu en pilgrimsfalk har hittats död i Skåne. Analyser visar att falken var förgiftad. Bredvid falken låg en duva med ett dödligt gift insmort i fjädrarna. Det är samma gift som användes 2012 för att döda pilgrimsfalkarna på vattentornet i Kristianstad.

 

 

En pilgrimsfalk har hittats död på ett strandavsnitt utanför Båstad i nordvästra Skåne. Invid den döda falken låg en död och huvudlös tamduva. De båda fåglarna var nyligen döda och var i god kondition när de hittades den 31 januari. Falken var ringmärkt.

 

Det sannolika scenariot är att pilgrimsfalken har slagit duvan och sedan bitit av och förtärt huvudet på duvan, vilket är ett mycket typiskt beteende för pilgrimsfalk. Direkt därefter har falken dött. Att en tillsynes felfri pilgrimsfalk låg död intill sitt byte gav anledning att misstänka brott.

 

De båda fåglarna togs tillvara av upphittaren och de överlämnades till Skånes Ornitologiska Förening som skickade kropparna vidare till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Därifrån skickades prover för analys i USA.

 

Varken falken eller duvan hade några synliga kroppsliga skador (förutom duvans avbitna huvud). Duvans kvarvarande halsfjädrar hade en onaturlig rosa färg, en färgning som rimligtvis utförts av människa och som bedömdes kunna innehålla giftig substans. Denna misstanke grundades bland annat på erfarenheterna av händelserna i Kristianstad 2012, då pilgrimsfalkar hade förgiftats med giftig substans via tamduvor. Alltså kunde det inte uteslutas att detta var förklaringen även till denna pilgrimsfalks död.

 

Nu har analyssvar från USA kommit och de visar att misstankarna var riktiga. Pilgrimsfalken dog av förgiftning via samma förbjudna ämne som pilgrimsfalkarna i Kristianstad dog av 2012.

 

Pilgrimsfalken var ringmärkt och det visade sig att den var född i Norge 2007. Den dök upp i Skåne 2009 och har sedan dess ingått i ett par som häckade i landskapet.  Det aktuella falkparet var ett av blott fem kända par i Skåne 2014. Av dessa fem par, så misslyckades tre par med häckningen förra året. Dessutom hittades ytterligare en pilgrimsfalk död under sommaren 2014, nära en känd häckplats för falkar. Dödsorsaken gick i detta fall inte att utreda.

 

Polisanmälan gjordes omedelbart efter det senaste fyndet, men ärendet är idag nedlagt av utredningstekniska skäl. Det saknas helt enkelt ledtrådar och det saknas misstänkta gärningsmän. Både polisen och Skånes Ornitologiska Förening är givetvis intresserade av alla tips som kan leda till att ärendet åter kan tas upp.

 

Giftet ifråga är oerhört potent och dödligt i mycket små doser för såväl fåglar som däggdjur, inklusive människor. De som sysslar med denna illegala verksamhet utsätter således inte bara fåglarna för ett allvarligt hot. Om en hund hade tuggat på den döda duvan hade utgången varit given. Och om ett barn hade kommit i kontakt med duvan –  ja, det vill vi inte tänka på.

 

Kenneth Bengtsson,

vice ordförande i Skånes Ornitologiska Förening

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR