Nyheter

2013-03-21

Nytt om skarvens tidiga historia i Europa(4)

Mellanskarv, dvs. storskarvraswen Ph. c. sinensis, fanns i Europa långt innan holländska sjöfarare började segla på Kina och där blev vittne till fiske med tama skarvar. Denna ras har alltså hemortsrätt i Europa och skall inte betraktas som invasiv, vilket många skarvmotståndare vill. Foto: P-G Bentz

Tyska forskare har nu gått på djupet när det gäller mellanskarvens (storskarvrasen Ph. c. sinensis) historia i vår del av världen. Bakgrunden är den ofta spridda uppfattningen att dessa skarvar härstammar från Kina och att det var holländska sjöfarare som tog hit dem som ”fiskeskarvar” med början omkring år 1500. Forskarna till den nu aktuella studien har inte bara detaljerat kartlagt fisket med skarv i Europa, de har också kunnat visa att det häckade skarvar i kontinentala Europa långt innan de holländska sjöfararna började segla till Kina.

 

 

Det är framför allt Christer Olburs (2008) som spridit uppgifterna om ”den kinesiska fiskeskarven”. Dessa uppgifter har tacksamt tagits emot av människor som inte gillar skarvar, och de har bl.a. tagit berättelsen till intäkt för att mellanskarven skall betraktas som invasiv och därmed i princip fredlös.

 

Det finns säkra uppgifter om skarvkolonier på den europeiska kontinenten långt före år 1500. Som exempel kan nämnas ett dokument där den tysk-romerske kejsaren Karl IV (1316–1378) den 12 oktober 1377 gav order om att döda de skarvar som hade häckat nära Breslau (idag Wroclaw) i Polen. Detta är den äldsta kända källan som handlar om en häckningsplats, och det gäller med all övertygelse rasen sinensis och inte den atlantiska carbo.

 

Från just Breslau (Wroclaw) finns även en uppgift från 1431, som handlar om en blandad häckningskoloni med skarvar och hägrar vid byn Romberg (idag Samotwor).

 

Många andra medeltida källor från Tyskland visar att skarven åtminstone var välkänd i de södra delarna av det tyskspråkiga området under denna tid. Flertalet av de tidiga källorna utgörs av religiösa arbeten, exempelvis bibliska ordlistor. Dessa arbeten ger tolkningar (inte översättningar) av bibliska termer som var okända för vanligt folk för att ge dessa en välkänd och jämförbar terminologi som de kunde använda i det dagliga religiösa livet.

 

När det i Tredje Mosebok talas om ”orena fåglar” användes i en översättning från 800- eller 900-talet skarven som en tolkning av det latinska ”mergulus”. Det innebär att skarven måste ha varit känd för befolkningen vid den tiden. Naturligtvis kan inte detta ses som ett bevis för att storskarven (rasen sinensis) häckade i Centraleuropa då, men med tanke på skarvarnas vanor, utgör källor av detta slag mycket starka indicier på att det fanns häckningskolonier i området.

 

Från åren kring 1500 finns det även flera register över ”skottpengar” på skarv i Schweiz, där det bl.a. sägs att den skada fåglarna gör på fisk ökat under senare delen av 1400-talet. Ett register över gåvor från den bayerska staden Augsburg samt en illustration som visar skarvar fiskande i Bodensjön styrker ytterligare att det fanns skarvar där redan då.

 

När det gäller användandet av skarv vid fiske finns en mycket intressant uppsats publicerad i den tyska tidskriften Vogelwelt. Det skulle föra för långt att referera den i detta sammanhang, men en engelsk version finns här: http://www.vogelwelt.com/cms/red/download/Beike-Kormoran-engl.pdf


(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR